Projekt

Tack vare finansieringsstöd från Allmänna Arvsfonden har Föreningen JAG genom åren fått unika möjligheter att driva olika projekt.

Vi vill bidra - vi gör en insats

Arvsfonden har beviljat Föreningen JAG stöd till ett treårigt projekt för att hitta nya former för delaktighet i arbetslivet för personer med de största funktionsnedsättningarna. Läs mer.

Barns delaktighet i familjeaktiviteter

Föreningen JAG samarbetar med Högskolan i Jönköping i ett arvsfondsstött forskningsprojektet som handlar om barn med omfattande funktionsnedsättningar och hur deras delaktighet i familjeaktiviteter kan underlättas. I projektet arbetar projektledare Jenny Wilder, och projektassistent Anna Karin Axelsson, Mats Granlund och Cecilia Blanck är med i projektgruppen. Läs mer.

Kultur för alla – i hela landet

Ett projekt som stöttar människor med funktionsnedsättning att skapa och ta aktiv del av olika kulturella uttryck.

Funkisbyrån

Funkisbyrån startade som ett arvsfondsprojekt 2009 men lever vidare som en del av Föreningen JAGs engagemang för att synliggöra människor med funktionsnedsättning. 

Kunskapsprojektet

2005-09 pågick Kunskapsprojektet med målsättningen att bidra till att utveckla personlig assistans för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar och en nedsättning av den intellektuella förmågan. Delar av projektet drevs i samarbete med fyra kommuner i Sverige.

I projektet dokumenterades JAG-medlemmernas erfarenheter 10 år efter assistansreformen. Läs rapporten här

I projektet gjordes även en kostnadsjämförelse mellan LSS-insatserna gruppbostad och personlig assistans. Läs rapporten här

Informationsprojekt - "Jag gillar mitt jobb"

2002 fick Föreningen JAG i uppdrag av Socialdepartementet att tillsammans med Intresseföreningen för Assistansberättigade, IfA, under tre år dels driva en kampanj för att skapa intresse för assistentyrket och dels att utbilda Sveriges assistansanordnare. Kampanjen fick namnet "Jag gillar mitt jobb" och var mycket framgångsrik.

JAG-projektet

Det första arvsfondsprojektet, som kort och gott kallades JAG-projektet, var inriktat på att att hitta formerna för hur de första JAG-medlemmarna skulle kunna ordna en trygg personlig assistans som tillgodosåg medlemmarnas behov av hjälp att arbetsleda assistenterna. I detta första pilotprojekt ingick också att utveckla en meningsfull daglig verksamhet.

 


 

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.