JAG i Norge

Medlemmar i norska Foreningen JAG framför Norges riksdagForeningen JAG i Norge bildades i december 2010. Det första årsmötet hölls i maj samma år. Idag har Foreningen JAG över
40 medlemmar i Norge och en stor stödgrupp på Facebook.
Med stöd från JAG i Sverige blev JAG Assistanse etablerat för att kunna anordna personlig assistans till medlemmarna i föreningen.

Verksamheten i JAG Assistanse utgår från samma värdegrund och
assistansmodell som Brukarkooperativet JAG.

Det mest glädjande är att JAG Assistanse har ingått avtal med flera kommuner i Norge om att ordna personlig assistans till medlemmarna och
att ett antal assistenter är anställda.
Möjligheten till ett jämlikt liv på egna villkor är därmed uppfyllt för de första medlemmarna.

Personlig assistans inte en individuell rättighet i Norge, som det är i Sverige. Varje avtal med kommunerna måste förhandlas fram, vilket är både krävande och tidsödande.
I november 2010 kom ett nytt lagförslag som vi hade stora förväntningar
på. Tyvärr innebar förslaget istället ett steg bakåt när det gäller rätten till personlig assistans i Norge.
Foreningen JAG arbetar naturligtvis för att påverka norska politiker och den norska regeringen innan lagförslaget ska behandlas under 2011.
Foreningen JAG i Norge tackar för all hjälp och allt stöd i kampen för rätten till ett självständigt liv med personlig assistans.


 

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.