JAGs skyddskommitté

Skyddskommitténs uppgift är att arbeta för en bättre assistansmiljö för Brukarkooperativet JAGs medlemmar och assistenter. Vi sammanträder ca fyra gånger per år och inför dessa möten vill vi gärna ha era åsikter om riskfaktorer och saker som kan förbättras. Vi vill poängtera att vi inte behandlar enskilda fall utan arbetar övergripande.

Kontakt

Skicka gärna e-post till skyddskommittén. Eller skriv till

Skyddskommittén
Brukarkooperativet JAG
Box 16145
103 23 Stockholm

Ledamöter i Skyddskommittén

Cecilia Blanck, Brukarkooperativet JAGs styrelse
Maj-Britt Fallgren, Brukarkooperativet JAGs styrelse
Linda Forzelius, Brukarkooperativet JAGs styrelse

Tillbud och arbetsskada

Ett tillbud är en händelse som skulle ha kunnat innebära skada men inte gjort det. Arbetsgivaren behöver information om tillbud som inträffat i verksamheten, eftersom dessa kan ge signaler om brister eller risker i arbetsmiljön som behöver åtgärdas för att förebygga ohälsa och olycksfall bland de anställda. Blanketten ska fyllas i av servicegaranten i samråd med assistenten.

Blankett för tillbudsanmälan (word-fil, öppnas i nytt fönster)

En arbetsskada är en personskada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället räknas i regel som olycksfall i arbetet.Om en anställd personlig assistent drabbats av en arbetsskada ska han eller hon skyndsamt kontakta JAGs kansli som utreder orsaken till det inträffade och tillsammans med den personliga assistenten och servicegaranten diskuterar och vidtar de åtgärder som behövs för att förhindra att något liknande händer igen. En skriftlig arbetsskadeanmälan görs av arbetsgivaren i samråd med den personliga assistenten och servicegaranten. Försäkringskassans blankett för arbetsskadeanmälan ska användas.

Anmälan om medlems skada/tillbud i assistansen

Syftet med anmälan är att visa om det behövs åtgärder för att förebygga risker i medlemmens assistans. JAGs rådgivare finns till stöd och samråd om lämpliga åtgärder. Anmälan fylls i av medlem/legal företrädare och lämnas eller skickas till Brukarkooperativet JAGs kansli.

Blankett för tillbudsanmälan medlem (pdf-fil)

Blankett för anmälan av medlems skada i assistansen (pdf-fil)

Assistansmiljöhandbok

Här finns en sammanställning av Brukarkooperativet JAGs policy för assistansmiljön för medlemmar och anställda. Gå till handboken.

I det systematiska arbetet med assistansmiljön ingår också en årlig genomgång av JAGs checklista.

Lagar och föreskrifter

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns material för den som vill läsa om arbetsmiljö för personlig ­assistenter. Nedan har vi samlat de lagar och föreskrifter som är mest relevanta för arbete inom personlig assistansområdet:

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 1990:18 Omvårdnadsarbete i enskilt hem
AFS 1998:01 Belastningsergonomi
AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd
AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet
AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering
AFS 1994:32 Gravida och ammande arbetstagare
AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön
AFS 1982:3 Ensamarbete

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet

BilagaStorlek
checklistan_2014.pdf160.63 KB
Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.