Ledarskapsutbildning för JAGs servicegaranter

I vår erbjuder vi en fördjupad ledarskapsutbildning för servicegaranter i JAG. Ledarutbildningen är uppbyggd i olika steg och man anmäler sig till hela kursen.

För att det ska bli bra gruppstorlekar och lättare att föra samtal i gruppen sätter vi ett tak på 20 deltagare per kurs. Är intresset stort lägger vi till ytterligare utbildningar med kursstart senare i vår.

Några kursmoment är i JAGs utbildningslokaler i Stockholm, dessutom ingår föreläsningar på distans, samtal på distans (i grupp eller individuellt) samt egna arbetsuppgifter med direkt koppling till ditt uppdrag som servicegarant. Kursen avslutas med ett enskilt coachande samtal där du får hjälp att tydliggöra hur du går vidare i din ledarroll i assistansen.

Kursinnehåll:

  • Vem är jag som servicegarant?  Självbild och självinsikt
  • Jag och medlemmen – ett viktigt samspel! Koll på roller och ansvarsfördelning
  • Att ta min plats som ledare – att bli/vara ”arbetsledare” för mina kollegor
  • Ledarskapets svårigheter och möjligheter
  • Samtalsteknik – Att leda samtal

Kursstart måndag 6 februari kl 10–16.30

Steg 1 - Utbildningen börjar med en dag i Stockholm; Jag som servicegarant och medlemmen jag arbetar tillsammans med 
Med Maggan Carlsson som är kursledare

Steg 2 - Hemuppgift kring rollerna i assistansen med fokus på servicegarantrollen.

Steg 3 – Måndag i mars/april:
- Samtal kring hemuppgifterna
- Föreläsning: Att ta min plats som ledare, att vara ”ledare” för mina kollegor

Steg 4 – Hemuppgift kring ledarskapets möjligheter och svårigheter.

Steg 5 – Distanssamtal kring hemuppgiften. 

Steg 6 – Tisdagen den 16 maj i Stockholm: Att leda genom samtal – dag med föreläsning, samtal och övningar. 

Steg 7 – Utvärdering, hur går vi vidare? Enskilt coachande samtal.

Anmälan dig på den här länken

Dela |
Fler utbildningar i samma kategori

    Det finns för närvarande inte fler utbildningar i samma kategori.

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.