Handledning

Ibland uppstår tillfällen när man kan behöva extra stöd för att upprätthålla kvalitet, trygghet och säkerhet i sin assistans. Handledning är en experttjänst som kan beställas utöver ordinarie rådgivningsinsats. Man kan behöva handledning för att stärka arbetsledning och klargöra assistansuppdraget. Ofta handlar handledning om att förbättra kommunikationen inom assistansen för att undvika konflikter och missförstånd, men kan även behandla frågor såsom rollfördelning, etik samt tystnadsplikt och integritet.

JAG kan erbjuda handledning genom två kompetenta handledare;

Lena Roos är socionom, jurist samt KBT-Coach som i många år arbetat som juridisk och allmän rådgivare samt med kompetenshöjande utbildningar inom JAG. Sedan ett antal år erbjuder Lena Roos handledning och annan kompetensutveckling för assistansgrupper i JAG men även ledarskapsutveckling genom coaching och ledarskapsutbildningar riktat mot servicegaranter och legala företrädare. 
Direktkontakt med Lena: tel 0733-562 755 eller e-post 

Suzanne Elmqvist är assistanvändare sedan 20 år. Hon har tidigare arbetat med personalfrågor och de senaste 10 åren har hon varit avdelningschef på STIL. Suzanne är utbildad organisationskonsult och använder ett gestaltiskt förhållningssätt som betonar kontakt i möten, individens eget ansvar och dialog. Hon ser att i rollen som handledare gäller det att lyssna, hjälpa till att sortera och skapa medvetenhet. Det mesta går att lösa – det tar bara lite olika lång tid!

För mer information om handledning, kontakta din rådgivare eller servicegrupp!
 

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.