Rätt till en god man som man kan kommunicera med

I Föreningen JAG vet vi att alla människor kan kommunicera sin vilja och sina behov till en tillräckligt lyhörd omgivning. Även om en människa är mycket svårt skadad finns det alltid något sinne kvar att använda och något sätt att kommunicera. Ibland är signalerna mycket svaga så att det krävs stor lyhördhet av omgivningen för att förstå.

Alla har sina naturliga reaktioner och signaler men de kan vara mycket personliga och speciella som endast personer som känner en mycket väl kan förstå. Ofta är det en förutsättning att man umgås nära i privata situationer.

De flesta av oss medlemmar i Föreningen JAG har turen att ha ett starkt nätverk i vår familj. Detta är naturligtvis för oss, liksom för andra, en mycket stor tillgång i livet. Våra stora funktionsnedsättningar gör det däremot svårare än för andra att knyta varaktiga relationer och bilda ny familj, så vår ursprungliga familj fortsätter ofta att vara vår trygghet livet ut.

Vänskapen med våra personliga assistenter som inte är anhöriga är en oerhört viktig relation, men av ett annat slag. Den kan aldrig ersätta en livslång familjekontakt.

Vi som har intellektuella funktionsnedsättningar har svårt att tänka abstrakt och kan ofta inte förutse konsekvenser av beslut och handlingar. Då kan man inte heller själv bevaka sina rättigheter som samhällsmedborgare. Vi behöver ständig hjälp av vår omgivning för att klara våra liv på ett bra sätt. De flesta av JAGs vuxna medlemmar har därför en legal företrädare i form av en god man som sörjer för person, bevakar rätt och sköter ekonomin. I de flesta fall är det en närstående person som känner medlemmen väl och kan tolka och förstå medlemmens behov och vilja. Detta fungerar oftast väl. Medlemmen kan få samhällets och närståendes stöd på sina egna villkor och fortsätta att leva sitt liv på ett bra sätt även efter 18-årsdagen.

Självklart ska uppdraget som god man ges till den person som är bäst lämpad för detta – oavsett om personen ifråga är anhörig till medlemmen, bor i hushållsgemenskap med medlemmen eller är anställd som personlig assistent till medlemmen.

 

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.