Starten

 

En av initiativtagarna till Föreningen JAG var Magnus Andén, som fick draghjälp av sin företrädare Gerd Andén. Magnus och Gerd Andén började arbeta intresse­politiskt på 1970-talet och kämpade då för en avveckling av vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning.

På den tiden fanns det bara ett val för personer med intellektuella funktionsnedsättningar; antingen levde med sin familj utan samhällets stöd eller förvarades på vårdhem. Personer som JAGs medlemmar i det närmaste osynliga i sam­hället.

Under 1980-talet ersattes de stora vårdhemmen av många små gruppbostäder. Men även gruppbostäderna fungerade som små institutioner där man var tvungen att anpassa sig till andras ­tider och rutiner. Och att anpassa sig till andra är svårt när man har så stora funktionsnedsättningar som JAGs medlemmar har! Eftersom nästan alla aktiviteter skedde i grupp med de andra på boendet omöjliggjordes också vår integration i sam­hället. Vi sågs inte som enskilda individer.

I början av 1990-talet blossade en intensiv dödshjälpsdebatt upp i Sverige och vår rätt att leva ifrågasattes. Behovet av en egen förening för oss svenskar med de största funktionsnedsättningarna var uppenbar.

Föreningen JAG startade 1992. Bilden ovan visar den första styrelsen.

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.