Vad JAG är

 Föreningen JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan.

Vår förening har valt namnet JAG, och det är också begynnelsebokstaven i orden jämlikhet, assistans och ­gemenskap. Men "JAG" står för mer än så. Det står för att varje medlem har rätt att vara huvud­person i sitt liv. Det står för en vilja att göra egna val i livet och ta plats i samhället på lika villkor som andra, ända från dagis och skola till vuxenliv.

JAG är bara vår förening och den arbetar för att vi medlemmar ska kunna leva våra liv fullt ut, på våra egna villkor, med bästa möjliga personliga ­assistans.

Föreningens mål är:

- Bästa möjliga personliga assistans i livets alla situationer med respekt för människovärde och integritet.

-  Att medlemmarna ska kunna leva i gemenskap med sin familj och leva som andra i samhället på sina villkor och få stimulerande upplevelser och erfarenheter på ett tryggt sätt.

- Att den fysiska och psykiska hälsan främjas på alla sätt och att övriga intressen tillvaratas

Föreningen JAGs medlemmar kan välja Brukarkooperativet JAG som anordnare av sin personliga assistans. Brukarkooperativet JAG är ett assistanskooperativ och en ideell förening utan vinstintresse. Den kooperativa verksamhetsformen innebär solidaritet mellan medlemmarna.  Brukarkooperativet JAG har samma målsättning som Föreningen JAG – att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans.

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.