Personlig assistans med servicegaranti

Om du inte själv kan vara arbetsledare för dina assistenter är det viktigt att arbetsledningen utförs av en person som känner dig väl och vet hur du vill att din assistans ska vara utformad. I JAG kallar vi denna person för servicegarant.

Det är du, med stöd av eventuell legal företrädare, som bestämmer vem som ska vara servicegarant och hur han eller hon ska utföra sitt uppdrag. Det kan vara en närstående, en assistent som arbetat länge eller någon annan du känner och har förtroende för. JAG kan också hjälpa till att rekrytera rätt person för uppdraget.

Servicegaranten ansvarar för säkerhet, kvalitet och kontinuitet i assistansen. För att lyckas med sitt viktiga uppdrag erbjuds JAGs servicegaranter ett omfattande stöd i form av bland annat rådgivning, handledning och utbildning. Läs mer om det under Medlemsstöd.

Under förutsättning att det finns utrymme inom assistansersättningen kan medlemmen välja att utge en ersättning till servicegaranten med ett visst belopp per förbrukad assistanstimme.

När den assistansberättigade personen har nedsatt intellektuell och kognitiv förmåga och svårigheter att ”göra sin röst hörd” krävs en tydlig rollfördelning mellan de personer som är involverade i assistansen så att var och en vet ­vilket uppdrag man har och inget faller mellan stolarna.

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.