Servicegarantens uppdrag

När du inte själv kan vara arbetsledare för dina assistenter är det viktigt att arbetsledningen utförs av en person som känner dig väl och vet hur du vill att din assistans och ditt liv ska fungera.

I JAG kallar vi denna person för servicegarant.

Servicegaranten har ett formellt uppdrag som regleras via avtal.

Servicegarantens uppdrag

Servicegaranten

  • ansvarar för att assistansen utgår från dina behov och hur du vill leva
  • förbinder sig att följa JAGs ideologiska målsättning om personlig assistans med respekt för ­människovärde och integritet.
  • är bemanningsansvarig och ansvarar för att assistansen fungerar på det sätt som du önskar
  • hjälper dig att välja ­assistenter och arbetsleder dessa
  • lägger assistenternas arbetsschema utifrån dina behov och önskemål
  • ansvarar för att nyanställda assistenter får den praktiska introduktion som behövs 
  • ansvarar för assistansmiljön och ser till att arbetsrättsliga lagar och avtal följs
  • lämnar varje månad uppgifter som kooperativet behöver för löner, administration och arbetsgivaransvar.

Det är du, med stöd av eventuell legal företrädare, som bestämmer vem som ska vara servicegarant och hur han eller hon ska utföra sitt uppdrag. Det kan till exempel vara en anhörig, en assistent som arbetat länge eller någon annan person som du känner förtroende för. Vi kan också hjälpa till att rekrytera rätt person för uppdraget.

Servicegaranten ansvarar för säkerhet, kvalitet och kontinuitet i assistansen. För att lyckas med sitt viktiga uppdrag erbjuds JAGs servicegaranter ett omfattande stöd i form av bland annat rådgivning, handledning och utbildning.

JAG kan inte anordna en medlems personliga assistans utan ett skriftligt avtal med en servicegarant.

Servicegarantskapet kan delas mellan två eller flera personer. De kan ha ansvar för olika uppgifter eller vara ansvariga olika tider.

Under förutsättning att det finns utrymme inom assistansersättningen kan du välja att arvodera servicegaranten med ett visst belopp per använd assistanstimme.

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.