Rätten till personlig assistans

I Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fastställs att personer med funktionsnedsättningar har rätt att bestämma över sina egna liv. LSS mål är att "främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet".

LSS är en rättighetslag. Det innebär att den som ingår i lagens personkrets och uppfyller kriterierna för de preciserade insatserna har rätt att få den insats han eller hon begär. Ett avslagsbeslut enligt LSS kan alltid överklagas till förvaltningsdomstol.

På JAGs kansli i Stockholm finns flera jurister som kan ge råd och stöd, både när det gäller din ansökan om assistans och om du behöver ansöka om fler timmar.

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.