Så går ansökan till

När du ansöker om personlig assistans rekommenderar vi att du skickar ansökan till både kommunen och Försäkringskassan eftersom kommunen ibland kan bevilja personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut.

Ansökan ska göras skriftligen. Det finns särskilda blanketter för detta på Försäkringskassans hemsida men du kan också skriva ett vanligt brev där du berättar om dina behov. Till ansökan ska du bifoga läkarintyg och andra intyg som styrker dina behov.

Självklart hjälper vi dig med din ansökan om du vill det!

Du har rätt att överklaga beslutet

Om du får avslag på din ansökan eller inte beviljas det antal timmar du ansökt om kan du överklaga. Information om hur du överklagar står i beslutet.

Dubbelassistans

Kanske är dina behov så stora att du ibland behöver assistans av två personer. Om det inte går att lösa med tekniska hjälpmedel kan du ha rätt till dubbelassistans.

Tillfälligt utökat behov

Vid tillfälligt utökat behov av assistans, exempelvis vid resa eller sjukdom, kan man ansöka hos kommunen om extra timmar.

Sjukhusvistelse

Huvudregeln är att man inte får statlig assistansersättning vid sjukhusvistelse. Vid ”särskilda skäl” kan man få assistansersättning för kortare tids sjukhusvistelse, ca 4 veckor. Vid behov utöver detta kan man ansöka om timmar hos kommunen.

Förhöjt timbelopp

Regeringen beslutar varje år om ett schablonbelopp för assistansersättning. År 2015 är beloppet 284 kronor per timme. Om du har särskilda skäl kan du ansöka om ett högre belopp. Det högsta beloppet 2015 är 318 kronor.

Särskilda skäl kan till exempel vara att du behöver en assistent med särskild utbildning som behöver erbjudas högre lön än vad schablonbeloppet räcker till, kostnader för utbildning eller handledning som inte ryms inom schablonen, behov av hjälp med arbetsledning eller höga OB-kostnader.

Anmäl förändringar!

Försäkringskassan omprövar assistansersättningen vartannat år tills du fyller 65. Om ditt behov av assistans förändras ska ersättningen omprövas tidigare. Det är viktigt att du anmäler eventuella förändringar som kan påverka din rätt till assistansersättning. Om du fått för mycket assistansersättning kan du bli skyldig att betala tillbaka.
 

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.