Vem kan få personlig assistans?

Det är du själv, eller din legala företrädare, som ansöker om insatsen personlig assistans. Därefter bedömer kommunen eller Försäkringskassan dina behov.

För att få personlig assistans ska du:

Vara 0–65 år. Du måste ansöka om assistans innan du fyllt 65. Du får behålla din assistans även efter 65 års ålder men kan då inte få fler timmar om du skulle behöva det.

Ingå i någon av LSS tre personkretsar:
Personkrets 1 utgörs av personer med ”utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd”. Personkrets 2 utgörs av personer med ”betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom”. Personkrets 3 utgörs av personer med ”andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service”.

–  Behöva assistans med grundläggande behov sammanlagt minst 20 timmar per vecka*. Som grundläggande behov räknas:

  • Personlig hygien (till exempel att tvätta sig, gå på toaletten, duscha, borsta tänderna, klippa naglarna, sminka sig och borsta håret).
  • Måltider (det är omstritt och ifrågasatt men sedan en tid tillbaka räknas måltider endast som ett grundläggande behov om du behöver assistans med att få maten och drycken förd till munnen eller om du behöver hjälp med sondmat). I så fall räknas även behov av att ställa i ordning måltiden och att ta undan efter måltiden till grundläggande behov. Annars utgör dessa moment ”övriga behov”. 
  • Klä av sig och klä på sig.
  • Kommunikation med andra
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig och din funktionsnedsättning

Har du väl fått rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov ska du även beviljas personlig assistans för övriga behov i det dagliga livet som till exempel att förflytta dig, handla, leka, sysselsätta dig, sköta hemmet och träna.

 

*Detta krav gäller den statliga assistansersättningen. För personlig assistans som beviljas av kommunen krävs också att man har "grundläggande behov" men där finns ingen 20-timmarsgräns.

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.