fbpx

Arbetsledning och bemanning

Arbetsledning och bemanning

Vår verksamhet bygger på att alla har rätt till självbestämmande, oavsett intellektuell kapacitet. Assistansen utformas individuellt, även när assistansanvändaren inte själv kan leda assistansen. Uppdraget som personlig arbetsledare är ett förtroendeuppdrag som kommer från assistansanvändaren (ofta med hjälp av en legal företrädare). Uppdraget innebär att leda så som assistansanvändaren själv skulle ha gjort om hen hade kunnat.

Enligt avtalet utgår betalning bara om utrymme finns – vad innebär det?

Det är klart att den som har ansvar för bemanning och arbetsledning får betalt. I avtalet står att ersättning kan ges – för den händelse att någon närstående faktiskt inte vill ha betalt, utan väljer att frigöra resurserna till andra viktiga saker i assistansen.

Är bemanningsansvar och beredskap samma sak?

Nej, bemanningsansvar betyder inte att den som har bemanningsansvaret själv ska arbeta. Vid beredskap däremot är du skyldig att infinna dig på arbetet inom t ex en halvtimme. Bemanningsansvar innebär istället att du vid sjukdom eller annan frånvaro ska planera och komma överens om schemaändringar bland de upplärda assistenterna. Först i sista hand ska du själv garantera att servicen ges. Hos våra konkurrenter gör ofta assistansberättigade eller deras närstående detta till största delen själva. Utan ersättning. Bemanningsansvar är ett frivilligt åtagande som arvoderas.

Måste en assistent ta de här extra uppdragen?

Nej, både bemanningsansvaret och ledaruppdraget är två skilda frivilliga åtaganden, och om assistenten inte längre vill ha något av uppdragen så påverkar det inte anställningen som assistent. Det ser de flesta som mycket positivt.

Följer ni kollektivavtalet?

Jo, det gör vi definitivt, och har gjort sedan kollektivavtalet för personliga assistenter kom till på 90-talet. Vår modell är noga genomlyst, vi är en av de allra äldsta icke-vinstdrivande anordnarna. Vi har också ett bra samarbete med vår fackliga motpart. Deras roll är att driva på för bättre villkor för sina medlemmar, men de har aldrig hävdat att någon annan har bättre villkor. De vet att de flesta av våra vinstdrivande konkurrenter istället lägger ansvaret för samordning och kontinuitet på närstående eller assistenter utan att vare sig utge någon ersättning eller formulera något tydligt uppdrag. Vår lösning för att säkra självbestämmandet har fungerat mycket bra och varit uppskattad och respekterad av både assistansanvändare och assistenter genom åren.

Varför vill ni inte beordra assistenter till extrapass?

När det gäller att beordra in assistenter är det, som hos de flesta arbetsgivare, en sista nödlösning. Det är sällan bra att tvinga någon att arbeta en tidpunkt när hen planerat något annat eller har svårt att få vardagen att gå ihop. I allmänhet finns det därför en inställning hos de flesta assistenter att så långt som möjligt hjälpas åt när det uppstår luckor. Vi beordrar in assistenter bara när alla andra möjligheter är uttömda. Om beordring vore en standardlösning behövdes inget bemanningsuppdrag, men det skulle knappast gynna varken anställda eller assistansanvändare i JAG.

Vill ni att assistenter ska få högre lön och bättre villkor?

Jo, verkligen! Brukarkooperativet JAG drivs helt utan vinstintresse. Det enda syftet är att medlemmarna ska få bästa möjliga individuellt utformade personliga assistans. Och då behövs det kunniga och stolta assistenter som trivs och stannar i yrket. Vi skulle gärna både ge en högre ersättning för det viktiga arbete som de personliga arbetsledarna utför och höja assistenternas löner. Men assistansersättningen har urholkats de senaste åren och är nu alldeles för låg för många. Och när pengarna inte räcker drabbas både medlemmar och assistenter. Därför driver vi aktivt frågan om en högre assistansersättning mot de som faktiskt har makten att förändra – regering och riksdag. Läs mer om Riksföreningen JAGs påverkansarbete här om höjd assistansersättning.

X