fbpx

Visa undersidor

Ansök om personlig assistans

Kontakta oss och be om råd!

När du ska ansöka om personlig assistans, kontakta någon av våra rådgivare, du hittar dem längre ner på sidan. Du kan också använda kontaktformuläret eller ringa på 08-789 30 00 så blir du kopplad till en rådgivare hos oss.  Längre ner på sidan hittar du mer information om hur det går till att göra ansökan om personlig assistans till Försäkringskassan.

Det hjälper oss att få veta:

  • Vilket behov av stöd har du eller ditt barn?
  • Vilka insatser har du eller ditt barn idag?
  • Har du en god man? I så fall är det bra om vi även får prata med hen.

Kontakta en av våra rådgivare så hjälper vi till att starta din assistans!

Vi kan assistans!

Solveig Tillander
Rådgivare
08-789 30 42

Carina Ingren
Rådgivare
08-789 30 30

Liselotte Jonsson
Rådgivare
08-789 30 47

JAG Personlig Assistans behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Du kan alltid kontakta oss genom att ringa på tel 08-789 30 00 eller mejla till oss. Säg att du har en fråga om personuppgifter så kopplas du vidare till rätt person. Läs mer längst ner på den här sidan om hur vi behandlar dina personuppgifter.

För att få assistansersättning från Försäkringskassan måste du behöva assistans med grundläggande behov minst 20 timmar per vecka. Som grundläggande behov räknas att sköta sin personliga hygien, att klä på- och av sig, att äta, att kommunicera och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap.

Skicka ansökan till både kommunen och Försäkringskassan. Ibland beviljar kommunen assistans i väntan på Försäkringskassans beslut. Vi hjälper gärna till med din ansökan om du vill det.

Ansökan ska göras skriftligen. Det finns särskilda blanketter på Försäkringskassans hemsida men du kan också skriva ett vanligt brev där du berättar om behoven. Till ansökan ska du bifoga läkarintyg samt ADL-intyg från arbetsterapeut på barn- eller vuxenhabiliteringen som styrker behovet av stöd hos dig eller ditt barn.

Om du får avslag på ansökan eller inte beviljas det antal timmar du eller ditt barn ansökt om går det att överklaga. Information om hur det går till står i beslutet. Vi kan även hjälpa till med att överklaga ett felaktigt beslut.

JAG Personlig Assistans behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Du kan alltid kontakta oss genom att ringa på tel 08-789 30 00 eller mejla till oss. Säg att du har en fråga om personuppgifter så kopplas du vidare till rätt person.

Vilka personuppgifter om våra uppdragsgivare sparar vi?
De personuppgifter som vi behandlar om våra uppdragsgivare är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och uppgifter om din personliga assistans samt i förekommande fall bilder, filmer, artiklar med mera där du medverkar.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi sparar dina kontaktuppgifter (vanligtvis namn, e-post och/eller telefonnummer) när du tar kontakt med oss för förfrågan om att anlita oss som assistansanordnare. I övrigt samlas dina personuppgifter in genom assistansavtalet, i samtal och mejl med dig eller eventuell legal företrädare samt i löpande kontakter kring anordnandet av din personliga assistans. Vi förutsätter att din legala företrädare har rätt att lämna dina personuppgifter till oss i de fall personuppgifter samlas in på det sättet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Den personuppgiftsbehandling vi utför är nödvändig för att fullgöra assistansuppdraget, upprätthålla en god registervård, skicka ut nyheter och information avseende assistansuppdraget och övriga aktiviteter som anordnas av JAG Personlig assistans, Brukarkooperativet JAG, Föreningen JAG eller Stiftelsen JAG. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.

När du undertecknar assistansavtalet ger du ditt samtycke till detta.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vid behandling av personuppgifter ska vi uppfylla de krav som ställs i tillämplig personuppgiftslagstiftning och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa och funktionsnedsättning, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du anlitar oss som assistansanordnare. Efter att assistansuppdraget upphört gallras dina uppgifter i enlighet med LSS. Vi kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Vid kontaktförfrågningar sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i en kontaktförfrågan i tre månader efter att ändamålet med din kontaktförfrågan är uppfyllt.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Genom att underteckna assistansavtalet ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter används för informationsutskick avseende den personliga assistansen, utbildningar och övriga aktiviteter som anordnas av JAG, Brukarkooperativet JAG, Föreningen JAG eller Stiftelsen JAG.

Vi kan komma att lämna dina personuppgifter till Försäkringskassan eller kommunen om vi har skyldighet enligt lag att göra det.

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer (personuppgiftsbiträden) som vi samarbetar med som till exempel företag som arbetar med att tillhandahålla IT-tjänster, resebokningar med mera. Dessa kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in.

Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES, men vi kommer i sådant fall inhämta ditt samtycke först, eller säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få ut dina personuppgifter från oss i maskinläsbar form (till exempel i en excelfil), för att kunna ge dem till en annan aktör (s.k. dataportabilitet).

En begäran om något av det nämnda kan mejlas till oss. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas.

I vissa fall kan vi inte tillmötesgå en begäran om radering, till exempel om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter alls så kommer vi inte att kunna anordna din personliga assistans.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilken information om begränsning har lämnats ut.

Ansök om personlig assistent - JAG personlig assistans