fbpx

Utbildningar inom personlig assistans

Vi erbjuder utbildning och handledning och har ett brett utbildningsprogram för assistansanvändare, assistenter, arbetsledare och gode män. Syftet med utbildningen och kunskapsöverföringen är att den ska utveckla assistansen och bidra till ökad kvalitet. Varje termin bjuder vi både på återkommande kurser och spännande nyheter.

Utbildningarna sker framför allt i Stockholm och på våra träffpunkter ute i landet. Vi erbjuder även distansutbildningar och webbutbildningar.

Genom utbildning, rådgivning, handledning och möten med andra i liknande situation får du stöd att hitta din väg och dina lösningar i assistansen.

Utbildningsgaranti för nyanställda personliga assistenter

För bästa möjliga förutsättningar är det viktigt att dina assistenter får en genomtänkt introduktion. Genom vår utbildningsgaranti kan alla nyanställda få den praktiska introduktion som behövs. Det innebär att de går dubbelt med en erfaren assistent under det antal timmar som behövs. I introduktionen ingår även en webbaserad grundkurs med reflektionsfrågor. Det kan också vara nödvändigt med återkommande handledning och fortbildning.

Våra öppna föreläsningar inom personlig assistans

Vissa av våra föreläsningar är öppna för alla intresserade. De föreläsare vi anlitar hör till landets främsta.

Ekonomisk planering för utbildning och handledning

En del av våra utbildningar ingår i administrationsavgiften, vissa bekostas med assistansersättningen. Tillsammans med din rådgivare hos oss gör du en ekonomisk planering där du prioriterar hur stor del av assistansomkostnaderna som ska användas för utbildning och handledning. Det gäller både för utbildningar hos oss och hos andra.

Utbildningar inom JAG personlig assistans