Ändrad modell för arbetsledning i JAG

På grund av krav från Kommunal behöver vi göra om den ersättningsmodell för arbetsledning och bemanning som vi haft inom JAG i snart 30 år. Arbetsledning och bemanning kommer framöver ingå som ett särskilt utökat uppdrag i assistansen inom anställningen som personlig assistent i JAG Personlig assistans – istället för ett arvoderat uppdrag i Brukarkooperativet JAG, som det är idag.

  • Ersättning för uppdraget kommer fortfarande betalas ut.
  • Vissa assistenter kommer vara tvungna att gå ner i arbetstid eftersom schemalagd arbetstid som assistent samt arbetsledning och bemanning behöver rymmas inom 40 timmar per vecka.
  • Uppdragsgivare som endast har en bemanningsansvarig kan behöva utse ytterligare en person för att arbetstidslagens regler om veckovila ska uppfyllas.

Vi har kommit överens med Kommunal om att förändringen ska gälla först från den 1 juni 2023. Det ger oss möjlighet att informera alla berörda och utveckla systemstöd för exempelvis avvikelserapportering.

Uppdragsgivare och företrädare behöver tillsammans med arbetsledare och bemanningsansvariga uppskatta hur stor del av arbetsledning och bemanning som går att göra under arbetstid som personlig assistent. Kommer ni fram till att det mesta går att göra under arbetstid behöver inte assistentens arbetstidsmått minskas. Om bara en del av uppgifterna eller inget kan utföras på arbetstid behöver assistenten gå ner i arbetstid så att den sammanlagt inte uppgår till mer än 40 timmar per vecka. Här är det viktigt att veta att ersättningens storlek för det utökade uppdraget inte påverkas av om uppdraget kan utföras under arbetstid eller inte.

Om arbetsledare/bemanningsansvariga arbetar heltid och inget eller endast delar av uppdraget kan utföras under arbetstid som assistent meddelar ni det genom att ringa till Svar direkt eller mejla till arbetsledarstod@jag.se

Frågor och svar

Varför görs den här förändringen?
Det är ett krav från Kommunal. Överenskommelsen gjordes på central nivå mellan Fremia och Kommunal våren 2022.

Vad innebär det för JAGs uppdragsgivare?
Innehållet i uppdraget som arbetsledare förändras inte så assistansens kvalitet ska inte påverkas. Om arbetsledaren är tvungen att gå ner i arbetstid som personlig assistent kan det betyda att uppdragsgivaren behöver utöka antalet assistenter. Det kan också kan bli svårare att täcka tillfälliga vakanser.

Vad innebär det för mig som har uppdrag som personlig arbetsledare eller bemanningsansvarig i JAG?
Ett tillägg kommer göras i anställningen som assistent i JAG Personlig assistans. Det nya avtalet gäller från och med 1/6 2023. Det nuvarande uppdraget som arbetsledare/bemanningsansvarig i Brukarkooperativet JAG sägs upp från och med 31/5 2023.

Jobbar du heltid som personlig assistent kan du vara tvungen att gå ner i arbetstid på grund av att arbetsledning och bemanning blir ett utökat uppdrag inom anställningen som assistent och tjänstgöringsgraden sammanlagt endast kan uppgå till max 100% (40 timmar/vecka). I de fall all arbetsledning och bemanning kan utföras under arbetstid som personlig assistent påverkas inte arbetstidsmåttet.

Hur påverkas ersättningen för arbetsledning och bemanning?
Samma peng kommer avsättas för arbetsledning och bemanning. Ersättningen delas upp i två delar. Påslagen för arbetsledning kommer tillsammans att motsvara storleken på dagens servicegarantarvode med avdrag för kostnad för sjuklön och semesterersättning. I gengäld får assistenten ersättning vid sjukdom och semesterersättning. Det fasta påslaget kommer höjas i takt med den årliga lönerevisionen.

Vilka fördelar medför den nya modellen för arbetsledning?
Vi har inte valt denna förändring själva, vår tidigare modell fungerade också bra. Men nu när vi är tvungna passar vi på och gör assistansen ännu mer hållbar. Det är klart att ingen ska arbeta för mycket.

Ska man rapportera sin arbetade tid som arbetsledare?
Det ska man inte göra. Det enda som ska tidrapporteras är sjukdom och semester.

Vissa perioder kan man behöva lägga mer tid på uppdraget, får man extra betalt då?
Nej, ersättningen är beräknad på ett genomsnitt över en längre period. Den betalas ut som ett påslag på lönen, beräknat på antalet använda assistanstimmar, precis som tidigare. Men om arbetsledaren behöver lägga mer tid på uppdraget än vanligt under en längre tid ska JAGs kansli kontaktas. Då får vi se över arbetsuppgifterna, kanske ändra fördelningen inom/utom arbetstid som assistent, ge mer stöd eller flytta delar av ansvaret.