Årsmöte Föreningen JAG Östergötland

Årsmöte Föreningen JAG Östergötland

Välkommen till Föreningen JAG Östergötlands årsmöte

Datum och tid: onsdagen  11/4 kl 17.30
Plats: På Fontänen i Linköping (Västra vägen 32)
Fika finnas framdukat från kl 17 årsmötet börjar 17.30

Efter vårt årsmöte kommer en representant från parasport och informerar om olika fritidsaktiviteter och hjälpmedel som finns.

För att vara röstberättigad på årsmötet skall du som fullvärdig medlem ha betalt in årsavgiften 100 kr för 2018, till lokalföreningen. (Om du betalt efter 31 oktober 2017 gäller det även för 2018) Du kan betala till plusgiro 4038084-2 eller swisha till 123 512 6297.
(Det är bra om även stödmedlemmar betalar in medlemsavgiften så fort som möjligt.)
Skriv namn, epost samt om du är fullvärdig medlem eller stödmedlem och vilken lokalförening det gäller. Om du inte får plats kan du skicka ett mail märkt ”Föreningen JAG Östergötland” till: info@jag.se

Anmälan senast 4/4 till Ulla Carlsén 070-290 23 73
eller via mail: carlsen.ulla@bredband.net
Ange namn, om du är fullvärdig medlem i JAG, stödmedlem, god man, eller medföljande assistent. Anmäl även ev. matallergi.

För övriga frågor, hör av dig till Rebecca Lindman Dahl, kontaktperson för lokalföreningarna i JAG 070-7946018 eller rebecca.lindmandahl@jag.se

Varmt välkomna önskar styrelsen för föreningen JAG Östergötland!