Årsmöte i Föreningen JAG Sydost 

Årsmöte i Föreningen JAG Sydost 

Tid: Onsdag 27 mars kl 13 
Plats: Träffpunkten i Kalmar, Kaggensgatan 11 

Årsmötesförhandlingar och fika! Alla är välkomna! Rösträtt har du som är fullvärdig medlem. 
 
Om du inte betalt medlemsavgiften för 2019 gör du det enkelt här med swish eller kort: https://jag.se/opinion/bli-medlem/ 

Ange namn på er som kommer, om du är fullvärdig medlem i JAG, stödmedlem, eller medföljande assistent samt eventuella allergier. Anmäl till Anita Gillberg, e-post anita_gillberg@yahoo.se eller tel 070-308 39 84.   
 
Varmt välkomna önskar styrelsen, genom 
Marie Gillberg