Årsmöte Riksföreningen JAG och Brukarkooperativet JAG

Årsmöte Riksföreningen JAG och Brukarkooperativet JAG

Tid: 4–5 maj.

Plats: Hotel Friends i Solna (vid Mall of Scandinavia), Stockholm.

Fullvärdiga medlemmar och stödmedlemmar är välkomna att anmäla sig på denna länk. Där kan du också läsa om kostnader, hotellbokning med mera.

PROGRAM LÖRDAG 4 maj
10.00–10.30 Registrering och kaffe med smörgås
10.30–11.15 Årsmötet öppnas
11.15–13.00 Medverkan av gäster.
13.00–14.30 Lunch
14.30–16.00 Årsmöte i Riksföreningen JAG
16.00–16.30 Eftermiddagskaffe
18.00–23.00 Middag med dans
PROGRAM SÖNDAG 5 maj
09.00–11.00 Årsmöte i Brukarkooperativet JAG
11.00–11.30 Förmiddagskaffe
11.30–12.30 Gästföreläsare
12.30–12.45 Medverkan av medlemmar
12.45–13.00 Avslutning
13.00–14.00 Lunch
Välkommen!