JAG start > Riksföreningen JAG > Events > Konferens: Livets möjligheter

Konferens: Livets möjligheter

24-25 Oktober: ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare” är temat förs NKAs konferens i Stockholm som anordnas i samarbete med bland andra JAG och RBU.

Läs mer här!