Presentation av ny avhandling om assistans – Stockholm

Presentation av ny avhandling om assistans – Stockholm

Välkommen på presentation av en ny avhandling om personlig assistans

Leva livet! Unga människors erfarenheter av att leva med personlig assistans och socialarbetares erfarenheter av att hantera LSS utredningar från ett barnperspektiv.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att få en djupare förståelse av personlig assistans från två perspektiv: unga assistansanvändare -och handläggare. I enskilda samtal har ungdomarna berättat om hur det är att leva med assistans, samt om sina erfarenheter av möten med LSS- handläggare och tjänstemän som fattar beslut om personlig assistans. I gruppsamtal delade handläggarna med sig av sina erfarenheter av att arbeta med barn och ungas delaktighet i de möten som ligger till grund för beviljandet av personlig assistans och andra LSS insatser.

Avhandlingen baserar sig på fyra artiklar som syftar till att besvara olika aspekter av avhandlingens övergripande syfte. I samband med disputationen kommer samtliga artiklar att diskuteras i en övergripande analys för att synliggöra de samband som kan uppstå i skärningspunkten mellan samhällets övergripande strukturer och enskilda individers agerande.

Plats och tid: Avhandlingen kommer att läggas fram av Lill Hultman, torsdagen den 24 maj, på Stockholms sjukhem, i Magnus Huss Aula, mellan kl. 13-16. Efteråt blir det mingel med snacks. Opponent är Professor Berth Danermark.
Anmälan: Gör du senast den 9 maj till lill.hultman@ki.se eller anna.strimbold@jag.se