Samtal med politiker om LSS och framtiden – Nyköping

Samtal med politiker om LSS och framtiden – Nyköping

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tillkom 1994 och omfattar bl. a. personlig assistans, boende, daglig verk-samhet, avlösarservice, korttidshem, kontaktperson samt råd och stöd.

Regeringen har nu tillsatt en utredning om LSS som ska läggas fram i december där en modernisering föreslås. Men innan dess är det val.

Vi bjuder in till ett samtal med politiker från Sörmland på valbara platser till riksdagen. Kvällen ger dig som väljare möjlighet att berätta om dina behov och funderingar. Samtidigt kan politiker ger sin aktuella syn.

Tid: tisdag 12 juni kl. 18.00
Plats: Olrogsalen, Culturum, Nyköping

Arrangörer:
Studieförbundet Vuxenskolan
Riksföreningen JAG
FUB Sörmland

Alla är välkomna!