Glädjande besked om stärkt assistans

Glädjande besked om stärkt assistans

Magnus Andén

Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG

Gårdagens lagrådsremiss var ett glädjebesked. Äntligen blir behov på grund av olika medicinska tillstånd som kräver ständig beredskap av en assistent assistansgrundande. Men inte nog med det, regeringen väljer också att avstå från de förslag i Stärkt assistans som vi såg som mest problematiska; det om att låta sjukvårdshuvudmännen avtala om ”vårdassistans” under oklara förutsättningar och utan lagstadgad valfrihet för den enskilde, och att införa ett slags IQ-diskriminering i en ny egenvårdslag.

  • Den saknade pusselbiten från del 1 av Stärkt assistans finns nu med som vi hoppades. En stärkt rätt till assistans för den som behöver ett kvalificerat livsviktigt stöd, men inte just med andning eller sondätning, utan med t ex svår epilepsi, shunt eller liknande tillstånd som kan kräva omedelbar hjälp av någon som finns bredvid.
  • Regeringen väljer att lägga fram väl avvägda delar av utredningens förslag. Egenvård definieras, men utan detaljstyrning. Man markerar också i lagrådsremissen mot IQ-diskriminering, genom att konstatera att det finns inga sådana skillnader idag, och ska inte finnas framöver heller.
  • Regeringen nöjer sig med att föreslå att sjukvårdshuvudmannen får ansvar för att personer med omfattande funktionsnedsättningar kan vara så delaktig som möjligt i samhället. Vi saknar förstås att även grundläggande behov som tillgodoses i form av sjukvård ska vara assistansgrundande. Men utredningens förslag om vårdassistans var inte tillräckligt genomtänkt, och vi avstyrkte det faktiskt i vårt remissvar.

Regeringen lämnade igår också propositionen om del 1 av Stärkt assistans. Nu ser vi fram emot att alla dessa förbättringar blir verklighet från den 1 januari nästa år och att varken Försäkringskassan eller domstolarna gör tolkningar som förvränger syftet med de nya reglerna. Regeringen är mycket tydlig i lagrådsremissen; det är meningen att fler ska få assistans!