JAG Norge

I Norge finns Foreningen JAG, Jeg – Assistanse – Godt liv. Det är en systerförening till Föreningen JAG med samma målsättning, som arbetar intressepolitiskt i Norge. Den 1 januari 2015 trädde äntligen den nya rättighetslagstiftningen för personlig assistans i kraft i Norge. De norska JAG-medlemmarna har varit mycket aktiva i påverkansarbetet inför lagstiftningen och träffat både statsministern och socialministrar.

I Norge finns också JAG Assistanse som är ett helägt dotterbolag till JAG Personlig assistans. JAG Assistanse anordnar personlig assistans för medlemmar i den norska Foreningen JAG.

JAG Assistanses webbplats »