Kan ny utredning återställa rätten till assistans?

Kan ny utredning återställa rätten till assistans?

Alla barn har rätt att växa upp i en familj. Ändå tvingas 900 barn i Sverige idag växa upp på institution. Utredningen Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn innehåller förslag om bland annat ett begränsat föräldraavdrag och undantag av de kvalificerade behoven. Det återställer rätten till assistans för barn med de största och svåraste funktionsnedsättningarna. Barn som i många fall idag nekas personlig assistans. Och som en konsekvens ibland tvingas skiljas från sin familj och växa upp på institution eller elevhem. Föräldrar tvingas till omänskliga beslut när ett livsuppehållande minutiöst vakande över barnet till slut blir övermäktigt för familjen.

Här kan du följa journalisten Bo Öhléns reportage om situationen för barnfamiljer med fokus på hur lagstiftningen tillämpas idag.

#stärkträttillassistans #independentliving #räddaassistansen #funkpol