Kultur för alla

I Föreningen JAG tror vi att det personliga mötet är bästa sättet att påverka och förändra. Men musik, teater, bild och andra kulturella uttryck är också viktiga verktyg för att åstadkomma förändringar och öka synligheten och delaktigheten.

2010 fick Föreningen JAG stöd från Allmänna arvsfonden för att driva ett treårigt kulturprojekt med fokus på personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan.

Målet med projektet som fick namnet Kultur för alla – i hela landet var att stötta människor med funktionsnedsättning att både skapa kultur och ta aktiv del av olika kulturella uttryck.

Projektet avslutades med en kulturfestival på Kulturhuset i Stockholm 2013. För första gången kunde personer med de allra största funktionsnedsättningarna, varav en avser den intellektuella förmågan, dela med sig av kultur under en kulturfestival öppen för alla. Medverkade gjorde såväl professionella aktörer som Elisabeth Ohlson Wallin och Jesper Odelberg som amatörer och eldsjälar.

Projektledare var Mats Lindberg, tel 08-789 30 00, e-post mats.lindberg(a)jag.se

Föreningen JAG gör din röst hörd! »         

Bli medlem i Föreningen JAG »