Styrelsen

Endast fullvärdiga medlemmar kan väljas in i styrelsen. Eventuell legal företrädare hjälper till som beslutstöd.

Styrelsen som utsågs på årsmötet 2016 (legal företrädare inom parantes)

ordförande

08-789 30 00

gerd.anden(a)jag.se

(Cecilia Blanck/Gerd Andén, tel 070-662 35 75)

1:a vice ordförande

08-789 30 00

linda.forzelius(a)jag.se

(Linda Forzelius/Kerstin Söderlund, tel 070-890 08 40)

2:a vice ordförande

08-789 30 00

ewa.sahlstrom(a)jag.se

(Ewa Sahlström, tel 070-727 32 89)

Ledamot

08-789 30 00

maj-britt.fallgren(a)jag.se

(Maj-Britt Fallgren, tel 0708-54 56 14)

Ledamot

08-789 30 00

pelle.borjesson(a)jag.se

(Pelle Börjesson, tel 070-529 22 14)

ledamot

08-789 30 00

gunilla.storm(a)jag.se

(Gunilla Storm, tel 073-365 10 00)

Ledamot

08-789 30 00

stefan.benn(a)riba.se

(Stefan Benn, tel 070-080 08 61

Suppleant

09-789 30 00

helena.herlitz(a)jag.se

(Helena Herlitz, tel 073-377 31 71)

Suppleant

08-789 30 00

maria.arkestal(a)jag.se

(Maria Arkestål, tel 070-731 10 78)

Föreningen JAGs styrelse 2017