fbpx

Personlig assistans

Visa undersidor

Personlig assistans

Personlig assistans är ett verktyg för att  kunna leva som andra och vara delaktig i samhället. Personlig assistans gör det också möjligt för alla barn att växa upp i sin familj. 

Hos oss får du personlig assistans med både trygghet och självbestämmande. Vi har 25 års erfarenhet av att ordna kvalificerad personlig assistans till personer med stora funktionsvariationer där en gäller en nedsättning av den intellektuella förmågan.

Alla ska ha rätt att ha höga ambitioner med sin assistans. Att kunna utforma den efter sina behov, sin vilja, sina önskemål och sitt självbestämmande.

Det inte alltid enkelt att nå dit, och särskilt svårt kan det vara när man inte själv kan uttrycka sin vilja på ett enkelt sätt. För att få allt att fungera krävs bland annat ett starkt stöd från assistansanordnaren, en nära och personlig arbetsledning och möjligheter till utbildning för assistansanvändare, assistenter, personliga arbetsledare och gode män. Det hittar du hos oss.

För att assistansen ska vara trygg och säker har alla en personlig arbetsledare i sin assistans. Arbetsledaren ansvarar för kvalitet och kontinuitet i assistansen och garanterar att assistansen ges enligt de behov och önskemål du har.

Den personliga arbetsledaren kan vara någon av assistenterna eller någon annan som känner dig väl. Du som är förälder till ett barn med assistansbehov kan välja att själv vara personlig arbetsledare i ditt barns assistans. Vi kan också hjälpa till att rekrytera en arbetsledare.

Du kan välja utökat stöd i assistansen från kontoret med till exempel tidrapportering, rekrytering och semesterplanering.

Det är den personliga arbetsledaren har huvudansvaret för att det alltid finns en upplärd assistent på plats de tider du har assistans. Bemanningsansvaret kan också delas av två eller fler assistenter.

Din servicegrupp består av kunniga rådgivare inom juridik, rekrytering och personalfrågor. Servicegruppen erbjuder kompetent stöd och rådgivning i alla frågor som rör din assistans.  På vår nödfallstelefon kan du alltid få hjälp i akuta situationer kvällar, nätter och helger, året runt. Är det ditt barn som har personlig assistans så får ni en rådgivare som är extra kunnig på assistans till barn och unga.

Vi är arbetsgivare för dina assistenter. Vi har kollektivavtal KFO-Kommunal Personlig assistans.

Varje nyanställd assistent kan läras upp av en erfaren assistent, så många timmar som behövs. Det är vår utbildningsgaranti.

Varje termin erbjuder vi nya intressanta kursdagar och workshoppar för assistansanvändare, assistenter, arbetsledare och gode män. Som assistansanvändare hos oss deltar du utan kostnad på alla våra utbildningar i Sverige.

Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Vi ordnar personlig assistans för barn,  unga och vuxna med flera stora funktionsnedsättningar. Det har vi gjort i över 25 år. Det är du som vet bäst hur du vill leva ditt liv. Vår uppgift är att göra det möjligt.

Vi är ett kooperativ av assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar och drivs utan vinstsyfte. Vårt mål är att ordna bästa möjliga personligt utformade assistans för alla som väljer oss.

Assistansen hos oss är särskilt utformad för att vara trygg för dig som har intellektuella funktionsnedsättningar och behöver ett starkt stöd i din assistans.

X