Vi vill – och kan – bidra!

Om Vi vill bidra
Det är vi som bidrar
Arbetsplatser och handledare

”Att få möjlighet att komma ut och träffa människor. Att få utföra en meningsfull syssla. Att ha en funktion i samhället. Att vara en i gänget. Att känna mig nöjd och stolt. Att vara saknad när jag är sjuk.” Det är några av deltagarnas beskrivningar av sin medverkan i ”Vi vill bidra”. Men, det skulle kanske lika gärna kunna vara din egen beskrivning av vad arbete innebär för dig?

Att arbeta är att vara en del av ett sammanhang och ger de flesta av oss mening i livet. Det är i alla fall vår åsikt. Att alla människor kan vara med och göra en insats till 100% av sin egen förmåga, är också vår åsikt. Med ”Vi vill bidra” kan människor med komplexa funktionsvariationer, tack vare och med hjälp av personlig assistans, visa att de vill – och kan – bidra på arbetsmarknaden.

Det går till så här: Våra handledare i Stockholm, Mora, Karlstad och Sundsvall tar kontakt med olika arbetsplatser som deltagare är intresserade av att jobba på. Tillsammans med arbetsplatsen kommer man överens om vilka tider och vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur det ska gå till. Sen är det bara att köra igång!

Nytt sätt att tänka
I Sverige fungerar ofta social omsorg och vård så att personer som behöver stöd och service ska ”tas om hand”. Det kan vara nödvändigt och bra, men det kan också innebära att detta befästs i alla sammanhang och att de insatser som erbjuds går ut på att man ska vårdas och skyddas. Vi tänker tvärtom.

Inget ”hittepå”
Det ska vara riktiga arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att det är skräddarsydda lösningar för varje person. För att kunna utföra sina arbetsuppgifter får deltagaren stöd av sin personliga assistent. Hittills har deltagarna fått möjlighet att bidra på bland annat bibliotek, utomhusbad, folkhögskola, biltvätt, förskolor och i olika kaféverksamheter.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Anna Karlsson, verksamhetsledare ”Vi vill bidra”, tel 08-789 30 75 eller mejla anna.karlsson@jag.se

Länk till facebookLänk till Instagram

”Det är ändå jobb som ska göras, det tar lite längre tid, men vi gör det tillsammans och samvaron ger mervärde för hela personalen och våra besökare.” Orden kommer från en arbetsplats där en av deltagarna arbetar.

Vill du vara med och skapa ett mer tillåtande och inkluderande samhälle där alla kan vara med, genom att bidra till en arbetsmarknad där fler medborgare syns, hörs och deltar?

Som arbetsgivare
Genom att ta emot en deltagare från ”Vi vill bidra” får din verksamhet en ökad attraktionskraft för både kunder och anställda. Du medverkar till skapa ett snällare och mer tolerant klimat på din arbetsplats och ett socialt hållbart samhälle. Det kostar inget att vara med. Det enda du behöver göra är att ge lite av din tid och ditt engagemang.

Som deltagare
Som deltagare i ”Vi vill bidra” får du möjlighet att utföra en meningsfull syssla. Du får en handledare som hjälper dig att hitta en lämplig arbetsplats och passande arbetsuppgifter. Vi går noga igenom vad du vill och kan göra, liksom när och hur länge du kan arbeta. Du får ingen lön, men du har möjlighet att prova dig fram och känna vad som passar dig.

Som kommun
Är ni som kommun intresserad av att se över vilka alternativ av sysselsättning ni kan erbjuda personer med komplexa funktionsvariationer? Kanske finns det mer meningsfulla och kostnadseffektiva alternativ än daglig verksamhet? Vi som idéburen organisation vill gärna samverka med er. Vem vet – kanske kan det ge oväntade positiva effekter på flera områden?

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Anna Karlsson, verksamhetsledare ”Vi vill bidra”, tel 08-789 30 75 eller mejla anna.karlsson@jag.se

Arbetslivsnormen i vårt samhälle är ett problem för många människor. Personer med komplexa funktionsvariationer har dessutom en historia av inte ses som individer med förmågor och erfarenheter i vårt samhälle. Så länge detta pågår går samhället miste om värdefull kunskap.

Medan personer med lättare funktionsnedsättningar de senaste årtiondena fått allt större möjlighet till meningsfull sysselsättning, har personer med de största funktionsnedsättningarna blivit kvar i de traditionella dagliga verksamheterna. Ibland bra verksamheter, ibland inte. Det beror lite på var man bor.

Allmänna arvsfonden beviljade 2015 stöd till Föreningen JAGs treåriga projekt ”Vi vill bidra” som ska hitta nya former för delaktighet i arbetslivet för personer med med komplexa funktionsvariationer. Detta är möjligt tack vare och med hjälp av personlig assistans.

Tack vare stödet från Arvsfonden under de första åren har Vi vill bidra hittat sin form. Vi är nu en verksamhet som drivs av den ideella Föreningen JAG utifrån en unik modell.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Anna Karlsson, verksamhetsledare ”Vi vill bidra”, tel 08-789 30 75 eller mejla anna.karlsson@jag.se

Det här är några av oss som bidrar

Porträttbild på Philip i Vi vill bidra-projektetPorträttbild på Rebecca i Vi vill bidra-projektetPorträttbild på Thomas i VI vill bidra-projektetPorträttbild på Mirna i Vi vill bidra-projektetPorträttbild på Mattias i Vi vill bidra-projektetPorträttbild på Malin i Vi vill bidra-projektetPorträttbild på Linus i Vi vill bidra-projektetPorträttbild på Josefine i Vi vill bidra-projektetPorträttbild på Carita i Vi vill bidra-projektetPorträttbild på Lisa Thiberg i Vi vill bidra-projektetPorträttbild på Malin Ludvigsson i Vi vill bidra-projektet.

Här är några av handledarna och arbetsplatsansvariga i Vi vill bidraVi vill bidra – film 1
för dig som vill delta.Vi vill bidra – film 2
för dig som är personlig assistent.Vi vill bidra – film 3
för dig som är arbetsgivare.