Aktuellt

Aktuellt inom LSS och personlig assistans. Här hittar du information om pågående utredningar och viktiga frågor.

Just nu pågår en utredning av LSS och personlig assistans. I direktivet till utredningen har regeringen sagt att kvaliteten på övriga insatser i LSS ska stärkas och att det ska finansieras genom besparingar på personlig assistans.

Föreningen JAG följer utredningen noga och har lämnat flera förslag till förra utredaren, riksdagsledamoten Desirée Pethrus (KD).

1 augusti 2017 slutade Desirée Pethrus som LSS-utredare. I stället tillträdde Gunilla Malmborg, socionom och tidigare särskild utredare i Hjälpmedelsutredningen.

Utredningen ska vara klar senast den 1 oktober 2018.

Om utredningen på regeringens webbplats.

Föreningen JAG uttalanden och kommentarer.

Anhörigas roll

LSS-utredaren har sagt att hon vill att färre anhöriga ska vara personliga assistenter. 

Hon vill att frågan om anhöriga som personliga assistenter ska problematiseras,

ibland annat anser hon att den som själv kan uttrycka att hen önskar en anhörig som personlig assistent ska få ha det, medan den som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte kan säga det på ett sätt som är tydligt för en utomstående inte ska ha det.

Föreningen JAG anser att anhöriga inte kan diskvalificeras från att jobba som personlig assistent. Någon besparing skulle det inte heller bli tal om anhörigas insatser skulle ersättas med andra assistenter.

Besparingar på assistansersättningen 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått regeringens uppdrag att kartlägga och analysera marknaden för anordnare med tillstånd att bedriva personlig assistans. Analysen fokuserar på företagens lönsamhet, marknadens aktörer, marknads- och konkurrensförhållanden samt effekter av assistansersättningssystemets konstruktion.

ISF konstaterar att det finns behov av att

– säkerställa att inte vissa brukare utestängs från valmöjligheter på assistansmarknaden på grund av att deras hjälpbehov ger upphov till höga kostnader för anordnarna

– säkerställa förutsättningar för rimliga lönenivåer så att personliga assistenter kan rekryteras och att de vill vara kvar i yrket.

De ser även att det finns behov att

– överväga att anpassa ersättningen mer till de faktiska kostnaderna

– ta hänsyn till de förutsättningar för rationalisering som anordnarna verkligen har

– pröva möjligheterna att minska risken för likviditetsproblem som kan uppstå på grund av att redovisning av utförd assistans och utbetalning av ersättningen kan ta lång tid.

Läs mer om rapporten

Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har skrivit en rapport om egenvård och personlig assistans. JAG är kritisk mot hur rapporten framställer personlig assistans med egenvård som otydligt, svårt och riskfyllt.

Föreningen JAGs remissvar.