JAG start > Riksföreningen JAG

Välkommen till oss!

Riksföreningen JAG är Sveriges intresseorganisation för assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning.
Vi framtidssäkrar den personliga assistansen för barn, unga och vuxna med de största funktionsnedsättningarna.

En korthårig blond kvinna i orange byxdräkt vid en talarstol.
”Även om de är små ska vi inte ha institutioner”
I Morris Lagermans beslut står det svart på vitt, Försäkringskassan gör dubbla föräldraavdrag
FN har förhört Sveriges regering om hur Funktionsrättskonventionen efterlevs
Arvsfondsmedel för mångfald och inkludering i näringslivet
Förslag till Försäkringskassan för ökad trygghet och integritet i den personliga assistansen
Debattartikel om att få ha anhöriga som gode män och assistenter
Försäkringskassans tillämpning av Stärkt assistans strider mot lagändringens syfte
Otydlig effekt av Stärkt assistans
Funktionsrättsorganisationer upplyser Allmänna ombudet om Försäkringskassans dubbla föräldraavdrag
Riksföreningen JAG protesterar mot förslag till utredning som riskerar begränsa assistans
2024-08-17
Föreningen JAG Skåne bjuder in till grillträff i Helsingborg den 17 augusti kl 14 på Vikingstrand. Föreningen
2024-08-28 – 2024-08-31
Under Sommarveckan i Stockholm 28–31/8 hänger vi med nya och gamla vänner på JAGs kansli och ute på stan. På
2024-08-30
Fredag 30/8 | 15:30-17:0Häng med på karneval! En en härlig upplevelse och intressepolitisk manifestation som alla