JAG start > Riksföreningen JAG

Välkommen till oss!

Riksföreningen JAG är Sveriges intresseorganisation för assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning.
Vi framtidssäkrar den personliga assistansen för barn, unga och vuxna med de största funktionsnedsättningarna.

I Morris Lagermans beslut står det svart på vitt, Försäkringskassan gör dubbla föräldraavdrag
FN har förhört Sveriges regering om hur Funktionsrättskonventionen efterlevs
Arvsfondsmedel för mångfald och inkludering i näringslivet
Förslag till Försäkringskassan för ökad trygghet och integritet i den personliga assistansen
Debattartikel om att få ha anhöriga som gode män och assistenter
Försäkringskassans tillämpning av Stärkt assistans strider mot lagändringens syfte
Otydlig effekt av Stärkt assistans
Funktionsrättsorganisationer upplyser Allmänna ombudet om Försäkringskassans dubbla föräldraavdrag
Riksföreningen JAG protesterar mot förslag till utredning som riskerar begränsa assistans
Simon Johansson dubbeljubilerar!
2024-02-07 – 2024-05-29
Välkommen på musikträffarna i vår med Joni Ruutikainen som spelar svensk pop, rock och visa. Det är Föreningen
2024-02-17 – 2024-04-27
Tre lördagar kl 13–14.30 anordnar Föreningen JAG Stockholm SKAPANDE DANS. Cilla Colt guidar i dans och rörelse
2024-05-03 – 2024-05-05
Välkommen på årsmöten i Riksföreningen JAG och Brukarkooperativet JAG 3-5 maj 2024. Vi firar 30 år med
2024-05-16
Varmt välkommen till Föreningen JAG Uppsalas årsmöte på Kungsgatan 6 i Uppsala den 16 maj kl 17-18. Vi äter