JAG start > Riksföreningen JAG > Länsföreningar

JAGs länsföreningar

Föreningen JAG Dalarna 

Föreningen JAG Dalarnas styrelse består av ordförande Marika Mimmi Olsson samt ledamöterna Ida Spånberg och Sofia Sakrisson.

Föreningen håller till på Träffpunkten Mora på adress Fridhemsgatan 1, Mora.

Föreningen är aktiva med gemenskap i form av fester och träffar, en även i projektet Vi vill bidra som jobbar för att alla ska få ha en meningsfull sysselsättning.

För att komma i kontakt med föreningen, hör av dig på madols63@gmail.com.

Föreningen JAG Gotland 

Föreningen JAG Gotlands styrelse består av Lotta Fallgren (ordförande) samt ledamöterna Sara Ohlsson och Jill Bergström.

Föreningen håller till på Träffpunkten Visby, adress Rådhusplan 5, Visby

Föreningen är speciellt aktiv under Almedalsveckan men arbetar för att erbjuda aktiviteter och träffar året om.

För att komma i kontakt med föreningen, hör av dig på fallgren.majbritt@gmail.com.

Föreningen JAG Gotlands Facebookgrupp.

 

Föreningen JAG Norrbotten 

Föreningen JAG Norrbottens styrelse består av ordförande Axel Bengtén samt ledamöterna Petter Juntti, Marcus Juntti och Richard Kostenius.

Föreningen håller till på Träffpunkten Luleå, på  Köpmangatan 53A i Luleå.

Föreningen JAG Norrbotten arbetar aktivt med gemenskapen och arrangerar olika träffar, möten och fester under året.

För att komma i kontakt med föreningen, hör av dig till bengtenhome@gmail.com.

Föreningen JAG Norrbottens Facebookgrupp.

 

 

Föreningen JAG Skåne 

Föreningen JAG Skånes styrelse består av ordförande Anton Smeets, ledamöterna Kristina Laurin, Oscar Weideskog, Olof Dahlberg och Linda Holmqvist, samt suppleant Idun Gottschalk.

Föreningen har ingen träffpunkt utan ses digitalt och på de ställen där aktiviteter genomförs.

Föreningen JAG Skåne är mycket aktiva intressepolitiskt och har den senaste tiden arbetat både med kulturella uttryck i funktionsrättsfrågan och med att aktivt påverka lokala politiker, exempelvis i fråga om hanteringen av pandemin för personer med stora funktionsnedsättningar. Föreningen genomför även medlemsaktiviteter för att öka gemenskapen i området.

För att komma i kontakt med föreningen, hör av dig till anton.smeets@telia.com.

Föreningen JAG Stockholms län 

Föreningen JAG Stockholm läns styrelse består av ordförande Simon Johansson samt ledamöterna Nicolina Hjellum, Maria Åhlin, Philip Blockstrand och Hillevi Larsson samt suppleanterna Magnus Andén, Hanna Nikku, Ronnie Gustavsson, Saeid Ahmadi och Mike Sundberg.

Föreningen JAG Stockholms län håller till på Träffpunkten Stockholm som också är JAGs kansli, adress Klara Södra Kyrkogata 1, 103 23 Stockholm.

Föreningen JAG Stockholms län arbetar aktivt med intressepolitik i nära samarbete med Riksföreningen JAG. Det arrangeras även olika aktiviteter så som grillkvällar, musikstunder, AW och fester.

För att komma i kontakt med föreningen, hör av dig till lilljoh55@gmail.com.

Föreningen JAG Stockholms län Facebookgrupp.

Här är verksamhetsberättelsen för 2022.

Engagera dig lokalt du också.
Träffa nya och gamla vänner!

Föreningen JAG Sydost

Föreningen JAG Sydosts styrelse består av ordförande Niklas Larsson, samt ledamöterna Marie Gillberg, Lisa Karlsudd och Sina Hosseini.

Föreningen JAG Sydost håller till på Träffpunkten Kalmar, adress Kaggensgatan 11, Kalmar.

Föreningen JAG Sydost arrangerar träffar och medlemsaktiviteter, så som medlemsfest, konstträffar och grillkvällar, samt arbetar intressepolitiskt mot lokala beslutsfattare.

För att komma i kontakt med föreningen, hör av dig till piplarsson64@gmail.com.

Föreningen JAG Sydost Facebookgrupp.

 

Föreningen JAG Uppsala

Föreningen JAG Uppsalas styrelse består av ordförande Jonathan Sjöqvist samt ledamöterna Daniel Anér och Ronny Larsson.

Föreningen har ingen Träffpunkt utan ses på den plats en aktivitet eller möte genomförs.

Föreningen JAG Uppsala arbetar just nu för att starta upp en större verksamhet och engagera fler medlemmar.

För att komma i kontakt med föreningen, hör av dig till 62helene.sjoqvist@gmail.com.

Föreningen JAG Värmland 

Föreningen JAG Värmlands styrelse består av ordförande Josefin Abrahamsson, ledamöterna Mirna Marjanovic, Carita Mattsson och Malin Bäcklund samt suppleanterna Emelie Löf och Alejandro.

Föreningen håller till på Träffpunkten Karlstad på adress Norra Kyrkogatan 4, Karlstad.

Föreningen JAG Värmland är aktiva i det intressepolitiska arbetet runt Vi vill bidra, ett projekt om att alla ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning. Föreningen anordnar också medlemsträffar och -fester samt andra roliga aktiviteter.

För att komma i kontakt med föreningen, hör av dig till abrahamssonjosefine@gmail.com.

JAG Värmlands Facebookgrupp.

 

Föreningen JAG Västernorrland

Föreningen JAG Västernorrlands styrelse består av ordförande Thomas Nilsson, ledamöterna Rebecka Raje, Denis Nikitin och Mattias Ferm samt suppleanterna Anna Börlin och Mikael Svedberg (adjungerad).

Föreningen håller till på Träffpunkten Sundsvall, adress Kyrkogatan 29, Sundsvall.

Föreningen JAG Västernorrland arrangerar olika typer av medlemsaktiviteter, så som after work med trubadur, grillning, Halloween- och julfest.

För att komma i kontakt med föreningen, hör av dig till annchristin.p55@gmail.com.

Föreningen JAG Västernorrlands Facebookgrupp.

 

Föreningen JAG Västra Götaland 

Föreningen JAG Västra Götalands styrelse består av ordförande Simon Storm, ledamöterna Birgitta Tullberg, Johan Käller och Malin Karlsson samt suppleanterna Bernt Åke Wigestam, Josefine Colombo och Camilla Pettersson.

Föreningen JAG Västra Götaland har tillgång till Träffpunkten Uddevalla, adress Kilbäcksgatan 42, Uddevalla och Träffpunkten Tibro, Mariestadsvägen 29, Tibro.

Föreningen JAG Västra Götaland arrangerar medlemsaktiviteter så som skapande verksamhet i sorm av bild och musik, matlagning, filmvisning, spel och olika former av fysisk träning.

För att komma i kontakt med föreningen, hör av dig till sajmonstorm@gmail.com.

Föreningen JAG Västra Götaland Facebookgrupp.

Årsmöte äger rum den 12 mars 2023 och här kan du ta del av handlingarna:
JAG Västra Götaland – Dagordning – 230312
JAG Västra Götaland – Ekonomisk redovisning 2022
JAG Västra Götaland – Verksamhetsberättelse 2022

Föreningen JAG Östergötland

 Föreningen JAG Östergötlands styrelse består av ordförande Mattis Palm och ledamöterna Piotr Chabiuk och Simon Carlsén.

Föreningen har ingen Träffpunkt utan ses på den plats en aktivitet eller möte genomförs.

Föreningen JAG Östergötland arbetar just nu för att starta upp en större verksamhet och engagera fler medlemmar.

För att kontakta föreningen, hör av dig till Mattias Palm via mejl.