Independent Living

Independent Living betyder ungefär att ”leva självständigt”. Independent Living blev känt i Sverige på 1980-talet och handlar om rätten för personer med funktionsnedsättning att vara samhällsmedborgare som andra. Precis som exempelvis kvinnorörelsen och hbtq-rörelsen arbetar Independent Living-rörelsen mot diskriminering genom att påverka funktionshinderpolitiken och bilden av personer med funktionsnedsättning.

Föreningen JAG är en del av den svenska Independent Living-rörelsen tillsammans med bland andra assistanskooperativen STIL och GIL och Independent Living Institute.

Skillnaden mellan Föreningen JAG och de andra Independent Living-organisationerna är framförallt behovet av en legal företrädare för att föra fram sin vilja. Vårdnadshavaren/god man är mycket viktig för att medlemmarna i Föreningen JAG ska kunna utöva sitt självbestämmandet, i assistansen och i livet i stort.

I Independent Living-rörelsen vill vi att de arbetstillfällen/uppdrag som finns i den egna föreningen ska gå till medlemmarna. I Föreningen JAG innebär det att till styrelsen kan endast väljas fullvärdiga medlemmar som utför styrelseuppdraget med stöd av sina legala företrädare. JAGs dagliga verksamhet JAG-center fyller samma funktion, att medlemmarna ska ta få plats och synas i sin egen organisation.