JAG start > Riksföreningen JAG > Independent Living

Independent Living

Independent Living (IL) betyder ungefär att ”leva självständigt”. I Sverige blev Independent Living känt på 1980-talet och handlar om rätten för personer med funktionsnedsättning att vara samhällsmedborgare som andra. Precis som exempelvis kvinnorörelsen och hbtq-rörelsen arbetar IL-rörelsen mot diskriminering genom att påverka politiken och bilden av personer med funktionsnedsättning.

Riksföreningen JAG är en del av den svenska IL-rörelsen tillsammans med bland andra assistanskooperativen STIL och GIL och Independent Living Institute.

Skillnaden mellan Riksföreningen JAG och andra IL-organisationer är framförallt behovet av en legal företrädare för att föra fram sin vilja. Vårdnadshavare/god man är mycket viktig för att vi i Riksföreningen JAG ska kunna utöva vårt självbestämmande i assistansen och i livet.

I IL-rörelsen vill vi att de arbetstillfällen/uppdrag som finns i den egna föreningen ska gå till medlemmarna. I Riksföreningen JAG innebär det att till styrelsen kan endast väljas fullvärdiga medlemmar som utför styrelseuppdraget med stöd av sina legala företrädare. Vår dagliga verksamhet JAG-center fyller samma funktion, att vi medlemmar ska ta få plats och synas i vår egen organisation.

Riksföreningen JAG får pris för sitt arbete för mänskliga rättigheter