JAG start > Riksföreningen JAG > Varför behövs JAG

Varför behövs JAG?

I en värld där människovärdet ofta utgår från prestation och produktivitet uppmärksammar vi livsglädje, bekämpar IQ-diskriminering och lyfter alla människors värdighet. Oavsett funktionsförmåga.

Det är en mänsklig rättighet att få leva sitt liv som en själv vill. Med självbestämmande. Det gäller alla.

Personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att leva oberoende och att delta fullt ut i alla livets områden.

Så ser det tyvärr inte alltid ut idag. Personer med intellektuell funktionsnedsättning tvingas in i boendeformer de inte valt själva. Många får inte det stöd för kommunikation som de behöver och ställs därmed utanför samhället. Små barn med svåra funktionsnedsättningar tvingas skiljas från sina familjer och istället  växa upp på institution.

Enligt FNs funktionsrättskonvention ska samhället vidta ändamålsenliga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna erhålla sina rättigheter. 

Personlig assistans är den enda insats som lever upp till artikel 19 i FN-konventionen. I Riksföreningen JAG kämpar vi tillsammans för att utveckla och framtidssäkra den personliga assistansen.