Vi vill bidra arbetar för mångfald och inkludering i näringslivet

I Vi vill bidra kan varje deltagare göra en insats i stället för att få en insats.

Våren 2024 fick Riksföreningen JAG medel från Allmänna arvsfonden för Vi vill bidras arbete med att ge personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att arbeta på riktiga arbetsplatser, istället för att vara förvisad till traditionell daglig verksamhet.

Projektet sträcker sig över tre år med målet att bli en etablerad självbärande verksamhet. Allmänna arvsfonden motiverar beslutet med medel till verksamheten att det ses utvecklande för minst en av arvsfondens målgrupper och modellen bedöms kunna leva vidare även efter att finansieringen från fonden upphört.

För de deltagande företagen innebär Vi vill bidra-samarbetet ytterligare ett verktyg för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och kommunicera sitt arbete med inkludering och mänskliga rättigheter.

– Jag tror att projektet kan leda till att vi får fler företag att se fördelarna med att arbeta med mångfald och inkludering. Jag är övertygad om att projektet även skapar erbjudande som är värdeskapande för bolag, säger Wendela Kallstenius, HR manager på Schindler Sverige och utvecklingsansvarig för mångfald och jämlikhet i Schindler Norden som deltar i projektets referensgrupp.

Vi vill bidra startades av Riksföreningen 2015 med projektstöd från Allmänna arvsfonden. Genom Vi vill bidra får personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuell förmågan, möjlighet att arbeta på vanliga arbetsplatser med stöd av sin personliga assistent.

Sedan 2018 är Vi vill bidra en etablerad verksamhet via Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), i Karlstad, Storfors och Mora. Hittills har omkring 40 deltagare hittat en plats i arbetslivet i butik, café, bad, bibliotek, kulturhus, stall och biltvätt.

– Vi är glada och stolta över möjligheten att få utveckla den här viktiga verksamheten, säger Anna Karlsson, verksamhetsledare för Vi vill bidra.