Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

2024 års årsmöte i Riksföreningen JAG hålls 4 maj på Friends Hotel i Solna. På årsmötet väljs föreningens styrelse.

Kallelse med bilagor (pdf-fil)

Årsbok (pdf-fil)

Valberedningens förslag (pdf-fil)

Årsredovisning (pdf-fil)

Revisionsberättelse (pdf-fil)


Här kan du läsa mer om årsmötet (anmälan är nu stängd)

Styrelsen, vald på årsmötet 2023:

Magnus Andén
ordförande
Kontakt via legal företrädare:
cecilia.blanck@jag.se
Cecilia Blanck, tel 070-662 35 40

Richard Kostenius
1:a vice ordförande
Kontakt via legal företrädare:
linda.forzelius@jag.se
Linda Forzelius/Kerstin Söderlund, tel 070-890 08 40

Tim Sundberg
2:a vice ordförande
Kontakt via legal företrädare:
allan.sundberg@jag.se
Allan Sundberg/, tel 073-320 21 24

Kenny Brandt
ledamot
Kontakt via legal företrädare:
maria.arkestal@jag.se
Maria Arkestål, tel 070-731 10 78

Kristina Edvall
Ledamot
Kontakt via legal företrädare:
ewa.sahlstrom@jag.se
Ewa Sahlström, tel 070-727 32 89

Linus Ullbrand
Ledamot
Kontakt via legal företrädare:
christina.ullbrandhot@mail.com
Christina Ullbrand, tel 070-795 29 50

Anna Söderberg
Ledamot
Kontakt via legal företrädare:
asa.emtelin@jag.se
Åsa Emtelin, tel 070-224 48 00

Josefin Abrahamsson
Suppleant
Kontakt via legal företrädare:
rosemarieabrahamsson@gmail.com
Rose-Marie Abrahamsson, tel 070-611 35 72

Tomas Nilsson
Suppleant
Kontakt via legal företrädare:
annchristin.p55@gmail.com
Ann-Christin Pettersson, 070-658 12 62

Pictogramkarta med bild och ord välkommen, förening, bestämma, hotell, musik, kalas, diskotek och demokrati.