Årsmöte

Endast fullvärdiga medlemmar kan väljas in i styrelsen. Eventuell legal företrädare hjälper till som beslutsstöd.