JAG start > Riksföreningen JAG > Påverkansarbete

Påverkansarbete

Riksföreningen JAGs påverkansarbete är inriktat på att stärka rätten till personlig assistans för personer med nedsatt autonomi. Vi kämpar mot all IQ-diskriminering och utestängning av personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Genom att vi som är medlemmar i Riksföreningen JAG på olika sätt beskriver hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar och personlig assistans hjälper vi politikerna att fatta kloka beslut. Det har vi gjort sedan 1992.

Våra kärnfrågor i korthet

  • Rätt till en god man som jag kan kommunicera med
  • Rätt att inte bli utsatt för IQ-diskriminering
  • Rätt till personlig assistans
  • Rätt till assistans i skola och daglig verksamhet
  • Rätt att växa upp och få leva i gemenskap med sin familj
  • Rätt till en meningsfull sysselsättning
  • Rätt till en bra förskola och skola
  • Rätt att röra oss i samhället och vara delaktiga samhällsmedborgare

När som helst kan vem som helst bli en av oss.  Den personliga assistansen är ett skyddsnät för alla.

Ella Forsström är ett av kanske tusentals barn som i dag sätter sitt hopp till den reformerade LSS-lagstiftningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” som började gälla från årsskiftet. Lagändringen förväntades leda till att ca 900 fler barn får rätt till personlig assistans.
Fredrik Malmberg, statlig utredare, förklarar lagändringen.
Se reportaget om Gabriel Holm och hans familj om hur LSS tillämpas idag.
Personlig assistans i daglig verksamhet borde vara en självklarhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.