JAG start > Riksföreningen JAG > Påverkansarbete

Påverkansarbete

Riksföreningen JAGs påverkansarbete är inriktat på att bevara rätten till personlig assistans för personer med nedsatt autonomi. Vi kämpar mot alla sorters diskriminering och utestängning av personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Trots att Sverige har skrivit under FNs funktionsrättskonvention har våra rättigheter försvagats avsevärt under det senaste decenniet.

Därför är vårt intressepolitiska påverkansarbete ständigt pågående. Vi som är medlemmar i Riksföreningen JAG beskriver på olika sätt vår livssituation för att hjälpa politiker att fatta kloka beslut. Det har vi gjort sedan 1992.

Vad gör vi just nu?
Här är de viktigaste frågorna för 2022

De viktigaste frågorna i vårt påverkansarbete 2022

 • Genomför förslagen i utredningen Stärkt assistans. Det ger livschanser till barn och personer med tillsynsbehov.
 • Behovsbedömningarna behöver rättas till. Ta bort minutjakten, kraven på integritetskänslighet och kvalificerade insatser vid ansökan om personlig assistans.
 • Låt omprövningsstoppet vara kvar. Många riskerar annars att förlora sin assistans på grund av domstolarnas tolkningar av lagen.
 • Försäkringskassans definition ”väsentligt ändrade förhållande” måste förtydligas. Idag kan exempelvis en flytt till en annan ort innebär att Försäkringskassan vill göra en omprövning av antalet assistanstimmar. Det måste handla om väsentligt ändrade behov!
 • Återkraven. Försäkringskassan har idag rätt att ändra sina egna beslut retroaktivt och kan därmed kräva tillbaka assistansersättning som utbetalts flera år tillbaka i tiden. De måste sluta kräva tillbaka pengar som använts rätt!
 • Utredningen om vem som ska vara huvudman för assistansen oroar oss. En kommunalisering vore en katastrof!
 • Återställ rätten till assistans i skola och daglig verksamhet.
 • Inför rätt till assistans under sjukhusvistelse.
 • Högre assistansersättning och högre förhöjt belopp för att nå kvalitet i assistansen och bättre villkor för anställda.
 • Inga barn ska växa upp på institution – avskaffa rätten till barnboende.
 • Sluta IQ-diskriminera. BankID måste vara tillgängligt för alla.
 • Genomför förslagen i utredningen om idéburna aktörer i välfärden.

När som helst kan vem som helst bli en av oss.  Den personliga assistansen är ett skyddsnät för alla.

Fredrik Malmberg, statlig utredare, förklarar lagändringen.
Se reportaget om Gabriel Holm och hans familj om hur LSS tillämpas idag.
Personlig assistans i daglig verksamhet borde vara en självklarhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.