JAG start > Riksföreningen JAG > Våra värderingar

Våra värderingar

Alla människors lika värde

Riksföreningen JAG har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Vi vänder oss särskilt mot den diskriminering som drabbar personer med normbrytande intellektuell och kognitiv förmåga, hjärnskador och autismspektrumdiagnoser. Människovärde ska inte bero på en viss intellektuell kapacitet. Och vad som är livskvalitet är inte förutbestämt eller samma för alla.

Alla kan vara självbestämmande

Vi är övertygade om att alla människor har en vilja och förmåga att utöva självbestämmande, åtminstone i situationen, under förutsättning att man är omgiven av människor som har förutsättningar att förstå och respektera ens vilja.

Alla kan kommunicera

I Riksföreningen JAG vet vi att alla människor kan kommunicera sin vilja och sina behov. Även när en människa har mycket stora funktionsnedsättningar finns det alltid något sinne kvar att använda och något sätt att kommunicera. Naturliga reaktioner som att gäspa, rodna, le mot ett känt ansikte eller att rycka till när en blir överraskad är den mest grundläggande mänskliga kommunikationen. Ibland är signalerna så svaga så att det krävs stor lyhördhet av omgivningen för att förstå. Ofta är det en förutsättning att man umgås nära i privata situationer.