Våra värderingar

Alla människor är lika mycket värda

Föreningen JAG har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Vi vänder oss särskilt mot den diskriminering som drabbar personer med intellektuell funktionsvariation, hjärnskador och autismspektrumdiagnoser. Människovärde ska inte bero på en viss intellektuell kapacitet. Och vad som är livskvalitet är inte förutbestämt eller samma för alla.

Alla kan vara självbestämmande

Vi är övertygade om att alla människor har en vilja och förmåga att utöva självbestämmande, åtminstone i situationen, och under förutsättning att man är omgiven av människor som har förutsättningar att förstå och respektera ens vilja.

Alla kan kommunicera

I Föreningen JAG vet vi att alla människor kan kommunicera sin vilja och sina behov. Även när en människa har mycket stora funktionsnedsättningar finns det alltid något sinne kvar att använda och något sätt att kommunicera. Ibland är signalerna mycket svaga så att det krävs stor lyhördhet av omgivningen för att förstå.

Alla har sina naturliga reaktioner och signaler men de kan vara mycket personliga och speciella som endast personer som känner en mycket väl kan förstå. Ofta är det en förutsättning att umgås nära i privata situationer.

Alla har rätt att vara huvudperson i sitt eget liv

Vår förening har valt namnet JAG. JAG står för att varje medlem har rätt att vara huvudperson i sitt liv. Det står för en vilja att göra egna val i livet och ta plats i samhället på lika villkor som andra, från dagis och skola till vuxenliv. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar är inga ”gruppvarelser”. Faktum är att vi ofta har svårare att göra saker i grupp än andra som inte har samma funktionsvariation.

JAG är bara vår förening och den arbetar för att vi medlemmar ska kunna leva våra liv fullt ut, på våra egna villkor, med bästa möjliga individuellt anpassade assistans.