Bli medlem

Som medlem i Föreningen JAG är du med och framtidssäkrar assistansen för oss som har störst funktionsnedsättningar.

Fullvärdig medlem i Föreningen JAG kan du bli som har flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Om du behöver det kan du företrädas eller tolkas av legal företrädare.

Stödmedlem kan alla bli!

Betala årsavgiften, 100 kr, på pg 403 80 84-2. Skriv namn och kontaktuppgifter och ange om du är fullvärdig medlem eller stödmedlem.

Du kan även betala medlemsavgiften med  Swish. Vårt nummer är: 123 512 6297. Ange namn och kontaktuppgifter samt om du är fullvärdig medlem (med egna funktionsnedsättningar och assistansbehov) eller stödmedlem.

Har du paypal eller kreditkort kan du betala via knappen nedan. Skriv namn och kontaktkuppgifter på vem betalningen gäller under fliken Meddelande till Föreningen JAG.

Om du inte får plats med namn och kontaktuppgifter kan du skicka ett mejl till info@jag.se