Föreningen JAGs kärnfrågor

Sverige går baklänges. Sverige har skrivit under FNs funktionsrättskonvention och lovat att inte försämra våra rättigheter. Ändå är det det som händer.

Tack vare personlig assistans:

  • är livet värt att leva även om du har omfattande funktionsnedsättningar.
  • kan barn med funktionsnedsättningar växa upp i en familj med samma rätt till en framtid som andra barn.

Var med och framtidssäkra den personliga assistansen så att Sverige går framlänges igen. Det gör du enklast genom att bli medlem i Riksföreningen JAG. Ju fler som är med desto starkare röst får föreningen i sitt påverkansarbete.  Riksföreningen JAG fortsätter att värna rätten till personlig assistans för dig med stora funktions­nedsättningar. Tillsammans kan vi påverka politiker och beslutsfattare. Bli medlem du med!

En sann framgångssaga

Personlig assistans är livsavgörande för oss med intellektuell funktionsnedsättning.

– Mina assistenter är inte bara mina armar och ben. De är min gas och broms i livet och min förmåga att planera och förutse konsekvenser, säger Richard Kostenius, vice ordförande Riksföreningen JAG genom sin gode man Linda Forzelius.

Läs mer om framgångssagan här

En god man som jag kan kommunicera med

För att kunna bestämma själv måste jag känna min gode man väl.

Ett tillgängligt samhälle

Trots skärpt lagstiftning är samhället in tillgängligt för oss som har funktionsnedsättning.

För att vi ska kunna röra oss fritt och vara delaktiga skulle lagen behöva skärpas ytterligare.

Att boka sin resa på nätet är fortfarande näst intill omöjligt. Detsamma gäller att gå på konsert eller event tillsammans med personer utan funktionsnedsättning.

Stoppa IQ-diskrimineringen

Alla människor är medborgare och alla har vi lika människovärde. Oavsett färdigheter och styrkor. Ändå behandlas vi med nedsatt intellektuell förmåga och stora kommunikationssvårigheter uppenbart sämre än andra i många sammanhang.

– Sluta mät livskvalitet och människovärde i intellektuell kapacitet, säger Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG, genom sin gode man Cecilia Blanck.

Läs mer om IQ-diskrimineringen

En ny hjälpmedelslag

Hjälpmedelslagstiftningen är föråldrad och följer inte LSSs målsättning om delaktighet i samhället. I dag beror det på var man bor vilka hjälpmedel man får.

Ge oss en hjälpmedelslag i LSS anda som ger rätt till personliga tekniska hjälpmedel, även för fritidsaktiviteter.

Det är mina hjälpmedel, inte min assistents. De ska inte bekostas med min assistansersättning.

Ta fram hjälpmedel i modern design och moderna material, med den senaste tekniken.

Kontinuitet, kvalitet och trygghet i assistansen

Det finns en enorm okunskap om livsvillkoren för familjer där någon har funktionsnedsättningar. En av många myter är att anhöriga jobbar som assistenter fast det inte behövs. I själva verket är det oftast tvärtom. Anhöriga assistenter står för kontinuitet, kvalitet och inte minst trygghet i assistansen. 

Läs mer om närstående assistenter

Om daglig verksamhet

Insatsen daglig verksamhet är för flera av oss med både fysisk- och intellektuell funktionsnedsättning ett led i det sociala livet. Men det krävs särskilda skäl för att få ha sin assistans där. Trots att det är en förutsättning för att vi ska kunna vara delaktiga fullt ut.

Läs mer om daglig verksamhet 

Bättre skola och förskola för alla!

Återinför rätt till personlig assistans i förskola och skola.
Ge barn med och utan funktionsnedsättning gemensam undervisning och gemensamma upplevelser i skola och förskola. Tydliggör alla människors lika värde i skollag och läroplan

En sann framgångssaga

LSS och assistansreformen är mest betydelsefulla som hänt svensk välfärds- och funktionhinderpolitik. Den öppnade dörren för oss med intellektuell- och fysisk funktionsnedsättning att leva ett liv som andra, i frihet med självbestämmande. Många av oss vågade för första gången i sina liv känna livslust, frihet och framtidstro.

Personlig assistans är en sann framgångssaga. Ingen annan insats mäter sig med den. I synnerhet möjligheten att få personlig assistans för behovet av hjälp med sådant som förutsätter ingående kunskap om oss. För oss med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär det att vi får ett stöd i vardagens alla moment. Stort som smått. Det finns alltid en hand som leder oss rätt om vi omedvetet utsätter oss för fara. På samma gång finns det alltid någon nära som hjälper oss när vår egen initiativförmåga inte räcker till.

Att ifrågasätta rätten till personlig assistans just för oss med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar strider mot alla människors lika värde. Ingen har större rätt än någon annan till självbestämmande och att leva som andra i samhället.

Magnus Andén och Cecilia Blanck, JAG Personlig assistans

Stoppa IQ-diskrimineringen

Vi anses inte ha samma behov av självbestämmande som andra. Den som inte tydligt kan  uttrycka sin vilja anses inte ha någon. Många av oss har lyckan att ha en god man som känner oss väl och som stöttar oss i vår kommunikation för att uttrycka vår vilja. Men tyvärr blir vi istället sedda som objekt för andras omsorger. Våra behov och vår vilja avfärdas av samhället som anhörigas önsketänkande eller projicerade egna behov.

Vårt behov av personlig assistans ifrågasätts av vissa beslutsfattare. Skulle vi inte ha behov av ett skräddarsytt stöd bara för att vi inte själva kan arbetsleda våra assistenter? Jo, vårt behov av en nära och långvarig relation till den som assisterar är större för oss än för många andra. Vi har ofta svårt att anpassa oss efter andras rutiner och behov. Därför är det så svårt för oss att bo i en gemensam boendeform, där det krävs att man anpassar sig efter ett förutbestämt schema. Där det inte finns utrymme för individuella val.

Föreningen JAGs medlemmar accepterar inte att bli utsorterade och behandlade som mindre värda än andra. Vi kräver att bli behandlade som fullvärdiga medborgare i alla avseenden och i alla situationer och att våra mänskliga rättigheter respekteras.

För oss är personlig assistans nyckeln till självbestämmande. Det får aldrig bli tvärtom – att självbestämmande är nyckeln till personlig assistans.

Simon Johansson med sin gode man Lillemor Johansson. Foto: Jessica Linder Jansson. JAG personlig assistans

Kontinuitet, kvalitet och trygghet i assistansen

Möjligheten att ha anhöriga som assistenter är ofta helt livsavgörande för oss med intellektuella funktionsnedsättningar. De flesta av oss kan inte kan ta emot assistans av någon som inte är upplärd. Om den ordinarie assistenten ringer sig sjuk, en halvtimme innan passets början, är det ofta bara de som står oss riktigt nära som är beredda att släppa allt planerat och rycka in som vikarie.

Att tro att man kan spara pengar genom att anhöriga hindras från att arbeta i assistansen är fel. Tvärtom. Utan anhöriga som stöttar med kunskap och ideellt arbete skulle notan snarare bli högre. Och för många av oss, som tillbringar i princip dygnets alla timmar i sällskap med en assistent, är det också enda sättet att få vara nästan privat en stund.

Utan anhöriga som personliga assistenter skulle samhället bli än mer ojämställt. Vi vet att obetalt omvårdnadsarbete främst utförs av kvinnor. Dessutom skulle personen med funktionsnedsättning hamna i beroendeställning genom sin “tacksamhetsskuld”. Att vrida utvecklingen tillbaka på ett sådant sätt är ovärdigt en välfärdsstat.

Linus demonstration

Ingen delaktighet utan assistans

Ett syfte med personlig assistans är att främja jämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet. Det går inte ihop med den inlåsningseffekt som det innebär att bli nekad assistans i daglig verksamhet.

Personer med enbart fysisk funktionsnedsättning däremot, beviljas assistans på arbetet. En ren IQ-diskriminering.