Föreningen JAGs kärnfrågor

Stoppa IQ-diskrimineringen!
Vi är alla medborgare. Sluta mät livskvalitet och människovärde i intellektuell kapacitet.

En god man som jag kan kommunicera med!

För att kunna bestämma själv måste jag känna min gode man väl.

Rädda assistansen!

Ett liv på institution eller att vara beroende av anhöriga är inget alternativ, varken för barn eller vuxna.

 • Assistansersättningen ska räcka till lön, introduktion, utbildning och arbetsledning till assistenterna.
 • Gå tillbaka till halvårsvis redovisning av förhöjda timbeloppet.

Jag vill göra en insats, inte ”ha en insats”!

 • Jag vill ha meningsfull sysselsättning, anpassad till ålder, förmåga och möjlighet att utvecklas. Jag vill kunna välja yrke och arbetsplats. Och kanske byta efter några år.
 • Återinför rätt till personlig assistans på daglig verksamhet. Den som inte har intellektuella funktionsnedsättningar får ha personlig assistans på arbetet. Mitt behov av assistans är lika stort!
 • Höj kvaliteten på daglig verksamhet.

Bättre skola och förskola för alla!

 • Återinför rätt till personlig assistans i förskola och skola.
 • Ge barn med och utan funktionsnedsättning gemensam undervisning och gemensamma upplevelser i skola och förskola. Tydliggör alla människors lika värde i skollag och läroplan.

Ett tillgängligt samhälle

 • Skärp lagen och inför kännbara straff för otillgänglighet. Vi vill röra oss fritt och vara delaktiga i samhället.
 • Bygg rätt från början! Det gäller bostäder, arenor och alla offentliga byggnader och miljöer.
 • Skärp tåg- och flygbolagens och flygplatsernas ansvar att inte diskriminera. Alla ska kunna boka sin resa på nätet.
 • Klumpa inte ihop oss. Rullstolsburna personer vill kunna gå på konsert och andra event med icke rullstolsburna personer.

En ny hjälpmedelslag!

Ge oss en hjälpmedelslag i LSS anda som ger rätt till personliga tekniska hjälpmedel, även för fritidsaktiviteter.

 • Det är mina hjälpmedel, inte min assistents. De ska inte bekostas med min assistansersättning.
 • Ta fram hjälpmedel i modern design och moderna material, med den senaste tekniken.

En god man som jag kan kommunicera med!

För att kunna bestämma själv måste jag känna min gode man väl.

JAGs kärnfrågor

Ett tillgängligt samhälle

 • Skärp lagen och inför kännbara straff för otillgänglighet. Vi vill röra oss fritt och vara delaktiga i samhället.
 • Bygg rätt från början! Det gäller bostäder, arenor och alla offentliga byggnader och miljöer.
 • Skärp tåg- och flygbolagens och flygplatsernas ansvar att inte diskriminera. Alla ska kunna boka sin resa på nätet.
 • Klumpa inte ihop oss. Rullstolsburna personer vill kunna gå på konsert och andra event med icke rullstolsburna personer.

Rädda assistansen!

Ett liv på institution eller att vara beroende av anhöriga är inget alternativ, varken för barn eller vuxna.

 • Assistansersättningen ska räcka till lön, introduktion, utbildning och arbetsledning till assistenterna.
 • Gå tillbaka till halvårsvis redovisning av förhöjda timbeloppet.
JAGs kärnfrågor

En ny hjälpmedelslag!

Ge oss en hjälpmedelslag i LSS anda som ger rätt till personliga tekniska hjälpmedel, även för fritidsaktiviteter.

 • Det är mina hjälpmedel, inte min assistents. De ska inte bekostas med min assistansersättning.
 • Ta fram hjälpmedel i modern design och moderna material, med den senaste tekniken.

Jag vill göra en insats, inte ”ha en insats”!

 • Jag vill ha meningsfull sysselsättning, anpassad till ålder, förmåga och möjlighet att utvecklas. Jag vill kunna välja yrke och arbetsplats. Och kanske byta efter några år.
 • Återinför rätt till personlig assistans på daglig verksamhet. Den som inte har intellektuella funktionsnedsättningar får ha personlig assistans på arbetet. Mitt behov av assistans är lika stort!
 • Höj kvaliteten på daglig verksamhet.

Bättre skola och förskola för alla!

 • Återinför rätt till personlig assistans i förskola och skola.
 • Ge barn med och utan funktionsnedsättning gemensam undervisning och gemensamma upplevelser i skola och förskola. Tydliggör alla människors lika värde i skollag och läroplan.