JAG start > Riksföreningen JAG > Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

En korthårig blond kvinna i orange byxdräkt vid en talarstol.

”Även om de är små ska vi inte ha institutioner”

Inger Claesson Wästberg, "kvinnan bakom assistansreformen", gästtalade på Brukarkooperativet JAGs årsmöte 5 maj.

I Morris Lagermans beslut står det svart på vitt, Försäkringskassan gör dubbla föräldraavdrag

FN har förhört Sveriges regering om hur Funktionsrättskonventionen efterlevs

Arvsfondsmedel för mångfald och inkludering i näringslivet

Förslag till Försäkringskassan för ökad trygghet och integritet i den personliga assistansen

Debattartikel om att få ha anhöriga som gode män och assistenter

Försäkringskassans tillämpning av Stärkt assistans strider mot lagändringens syfte

Otydlig effekt av Stärkt assistans

Funktionsrättsorganisationer upplyser Allmänna ombudet om Försäkringskassans dubbla föräldraavdrag

Riksföreningen JAG protesterar mot förslag till utredning som riskerar begränsa assistans