JAG start > Riksföreningen JAG > Arvsfondsmedel för mångfald och inkludering i näringslivet

Arvsfondsmedel för mångfald och inkludering i näringslivet

Riksföreningen JAGs modell Vi vill bidra som arbetar för inkludering och meningsfull sysselsättning för personer med stora funktionsnedsättningar har beviljats medel från Allmänna arvsfonden. Genom partnerskap med företag och organisationer ska människor som står långt från arbetsmarknaden kunna bidra på arbetsplatser i stället för att hänvisas till kommunala dagliga verksamheter.

Medlen ska verka för att långsiktigt ge fler personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att med personlig assistans inkluderas i arbetslivets gemenskap och inte, som ofta nu, hänvisas till insatsen daglig verksamhet som bedrivs i särskilda lokaler med särskild personal, avskilt från näringslivet. Samtidigt stärks företagens möjligheter att arbeta praktiskt med flera av hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.

Arbetet startar under 2024 och sträcker sig över tre år med målet att bli en etablerad självbärande verksamhet. Allmänna arvsfonden motiverar beslutet med medel till verksamheten eftersom det ses utvecklande för minst en av arvsfondens målgrupper och modellen bedöms kunna leva vidare även efter att finansieringen från fonden upphört.

– Min uppfattning är att ambitionerna i projektet är höga och att det finns goda förutsättningar för att vi ska lyckas ta fram olika nya modeller för samverkan och arbetssätt säger Elisabeth Kalkhäll, professionell styrelsearbetare.

Kraven på företagens hållbarhetsredovisning ökar. Vi vill bidras modell kan hjälpa till att uppfylla flera hållbarhetsmål enligt CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Attraktivt för företag och organisationer som vill öka sitt arbete för hållbarhet.

Ett flertal företag och organisationer har redan visat stort intresse för att delta i projektet och kommer implementera Vi vill bidras modell. Några av dem är Schindlers Hiss, OK Norrbotten, OK Västerbotten, Naturum Karlstad samt konsultföretag.

– Jag tror att projektet kan leda till att vi får fler företag att se fördelarna med att arbeta med mångfald och inkludering. Jag är övertygad om att projektet även skapar erbjudande som är värdeskapande för bolag, säger Wendela Kallstenius HR manager, Schindler Sverige och utvecklingsansvarig för mångfald och jämlikhet i Schindler Norden.

Företagen får en unik möjlighet att visa och kommunicera utåt om sitt arbete med hållbarhetsfrågor samt kunskap och underlag till hållbarhetsrapporteringar om inkludering och mänskliga rättigheter.

– Vi tror att mångfald är betydelsefullt för såväl lönsamhet som arbetsmiljö. Baserat på vårt bolags värderingar anser vi att det är väldigt viktigt. Vi arbetar mycket med socialt ansvar och det är något vi är stolta över, fortsätter Wendela Kallstenius.

Vi vill bidra är en modell som startade 2015 i Riksföreningen JAG, även då finansierat av Allmänna arvsfonden, där personer med omfattande och intellektuell funktionsnedsättning inkluderas i det traditionella arbetslivet med stöd av personlig assistans. Deltagaren i Vi vill bidra får, utifrån intresse och förmåga, bidra på olika arbetsplatser. Sedan 2018 är det en etablerad verksamhet genom kommunsamverkan via IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, i Karlstad, Storfors och Mora. Ett 40 tal personer har inkluderats i arbetslivet via Vi vill bidra, med stöd av assistans, på olika arbetsplatser som butiker, café, bad, bibliotek, kulturhus, stall och biltvätt.

– Vi är jätteglada och stolta över möjligheten att få utveckla den här viktiga verksamheten, säger Anna Karlsson, verksamhetsledare och mentor för Vi vill bidra.

I Vi vill bidra kan varje deltagare göra en insats i stället för att få en insats!