JAG start > Riksföreningen JAG > Debatt: Försäkringskassan smular sönder den förstärkta assistansen

Debatt: Försäkringskassan smular sönder den förstärkta assistansen

Vid årsskiftet trädde flera lagändringar kring assistansen i kraft. Förhoppningarna var enorma. Men Försäkringskassan pulvriserar nu de tre största löftena i reformen, på ett utstuderat och fullständigt tondövt sätt, skriver Cecilia Blanck i en debattartikel i Aftonbladet.

Lagändringen, Stärkt assistans, i LSS skulle ge fler små barn med stora behov rätt till personlig assistans. Och personer med behov av förebyggande, vägledande och motiverande stöd skulle få tillbaka rätten till assistans.

Försäkringskassans tolkningar av de nya behoven har inte lett till att fler personer får assistans. Tvärt om, färre barn beviljas assistansersättning jämfört med beslut före årsskiftet och färre personer med behov av motiverande och förebyggande stöd tar sig igenom nålsögat för personlig assistans. Ska domstolarna behöva vara vårt sista hopp?

Läs hela artikeln här.