JAG start > Riksföreningen JAG > Debattartikel om att få ha anhöriga som gode män och assistenter

Debattartikel om att få ha anhöriga som gode män och assistenter

Riksförbundet FUB och Riksföreningen JAG debatterar tillsammans i tidningen ETC om möjligheten att som anhörig få vara god man och personlig assistent.

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, vill begränsa möjligheten och regeringen hotar att inskränka rollerna i direktiv till en kommande utredning om välfärdskriminalitet.

Att inte få välja anhöriga som god man eller personlig assistent, eller både och, skulle avsevärt försvåra livet och vardagen för många personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är många gånger en förutsättning för den enskilde för att kunna få sina rättigheter och behov tillgodosedda.

Läs debattartikeln på ETC här: Dra inte undan mattan för den i behov av stöd