JAG start > Riksföreningen JAG > “Det är Richard och de andra uppdragsgivarna som bestämmer och är i fokus”

”Det är Richard och de andra uppdragsgivarna som bestämmer och är i fokus”

Linda ler och tittar in i kameran.

Sedan förra sommaren är Linda Forzelius VD för JAG Personlig Assistans i Sverige. Men ett nytt ansikte på JAG är hon knappast, och frågorna hon arbetar med har funnits med henne hela livet.

Linda Forzelius växte upp i Boden tillsammans med sin mamma och storebror Richard. Familjen var aktiv och hittade på mycket tillsammans, alltifrån skogsutflykter till bad i alla dess former.

Trots detta bar hon ofta på en gnagande känsla av orättvisa mellan henne och hennes bror, som har flera funktionsnedsättningar.

– Det är klart att vi har olika förutsättningar, men samhället har liksom betraktat oss så olika på grunder som jag inte tycker är vettiga, berättar Linda.

Som i så många andra familjer som har barn med särskilda behov, åkte Richard med jämna mellanrum iväg på korttids eller till avlösarfamilj, för att familjen skulle få avlastning, som man kallade det. Och när familjen var pressad eller inte kunde göra saker som andra, förväntades det att det var Richard som skulle avstå. Många menade också att det var bättre för familjen om han inte bodde hemma överhuvudtaget.

Nuförtiden ifrågasätter hon varför just han och andra personer med funktionsnedsättningar är de som förväntas lämna hemmets trygga vrå, när det är de som kanske allra mest är beroende av trygghet, kontinuitet ­– och någon som förstår och kan tolka deras behov.  

– Det har alltid gnagt i mig, alltid känts väldigt orättvist. Han blev ju liksom exkluderad på ett sätt, både direkt och indirekt, konstaterar Linda, som även skrivit debattartiklar i ämnet. (”Förbjud barnboenden – inga barn ska växa upp på barnhem” | SVT Nyheter)

Idag är hennes bror, Richard Kostenius, vice ordförande i Riksföreningen JAG. Det var också till JAG Linda kom att söka sig så snart hon hade avslutat sina studier i Sundsvall 1998. Efter att ha arbetet med såväl ekonomi som marknadsföring, suttit i styrelsen för brukarkooperativet och engagerat sig i stiftelsen är hon sedan i somras VD för JAG Personlig Assistans i Sverige.

Och än idag är det rättvisefrågorna som driver Linda Forzelius, snart 25 år efter att hon för första gången kom i kontakt med JAG.

– Det är naturligtvis det som är grunden, och som ger mig mest energi. Vi behöver mota bort IQ-diskrimineringen, och en väg är den personliga assistansen, som – när den ges på ett bra sätt – ökar Richards och alla andra uppdragsgivares möjligheter att kunna leva ett gott liv, på samma villkor som alla andra.

På frågan om vad hon ser som sitt främsta uppdrag som VD för Jag Personlig Assistans kommer svaret snabbt och utan betänkligheter: att leverera assistans i världsklass. Det innebär att den är personligt anpassad, med stark egenmakt och god kvalitet i utförande och arbetsledning, förklarar Linda.

Det är ett uppdrag som inte kommer utan utmaningar. Det ekonomiska läget är pressat, med en assistansersättning som inte alltid täcker assistanskostnaderna hos användare med mer omfattande behov. En av JAGs kärnfrågor är därför införandet av en differentierad schablonersättning, där ersättningen anpassas efter det individuella behovet.

– Som det är nu jobbar vi hela tiden mot ett minskat utrymme när det gäller de kvalitetshöjande åtgärderna. Lösningen vi ser är att regeringen tar till sig av förslaget om en differentierad schablon och gör verklighet av den. Till dess behöver vi prioritera om och tänka smartare, säger Linda.

Hennes första tid på posten har präglats av en ökad digitalisering som ett led i organisationens kontinuerliga förändringsarbete. Syftet är dels att effektivisera arbetet, men också att öka tillgängligheten och förbättra vägarna in i det administrativa stödet.

– För många kan digitaliseringen kännas jobbig, men den är nödvändig för att vi ska kunna använda pengarna på ett smart sätt. Dessutom får vi mer tid att ägna oss åt de saker som är viktiga på riktigt, menar Linda.

Det finns en styrka i att budskapet förmedlas både i teori och praktik

För uppdragsgivare och arbetsledare märks den ökade tillgängligheten genom att svarstjänsten Svar Direkt har utökats, och att kanslisternas kalendrar har öppnats upp, vilket gör det lättare att boka en tid med en specifik rådgivare. Dessutom finns möjlighet till videomöten, något Linda ser stora fördelar med.

– Många är rädda att digitaliseringen kommer leda till att det blir opersonligt, men jag tänker att det är precis tvärtom. Jag tror och hoppas att uppdragsgivare, arbetsledare och kanslister kommer att mötas på ett helt annat sätt nu, säger hon och tillägger:

– Det här är också i linje med att det är uppdragsgivaren som står i centrum. Det är deras tid som är viktig, inte vår. Allt ska vara på deras villkor i den mån det är möjligt.

Det är ett synsätt som sedan start har utgjort ett omistligt fundament hos JAG, och är något av det Linda är allra mest stolt över när det kommer till sin arbetsplats.

– Jag älskar ju JAG som organisation av många anledningar, men är det något jag tycker att vi kan vara otroligt stolta över så är det att det är Richard och de andra uppdragsgivarna som bestämmer och är i fokus. Det är deras intressen som styr hela verksamheten, och det tycker jag känns otroligt bra på alla sätt och vis.

Hon berättar att det inte är ovanligt att människor som inte tidigare är bekanta med JAG reagerar på assistenternas förhållningssätt gentemot sina uppdragsgivare.

– De har ett helt annat anslag när de assisterar, och utmärker sig genom att faktiskt sätta uppdragsgivaren i centrum, menar Linda.

Som ett led i att fortsätta öka kvaliteten i assistansen lanseras i år en ny lärplattform som bland annat kommer att erbjuda kurser för assistenter och arbetsledare.

Sakta men säkert börjar även de fysiska träffarna komma tillbaka, efter nästan två års uppehåll. Almedalsveckan i Visby är en viktig tillställning för JAGs medlemmar, som där har en unik chans att göra sina röster hörda i viktiga frågor. I juli är det dags igen, och med höstens riksdagsval kan det komma att bli viktigare än någonsin.

– Med JAG på plats blir det aldrig bara teoretiskt. Samtidigt som våra uppdragsgivare uppvaktar politiker så assisteras de i det. Det finns en styrka i att budskapet förmedlas både i teori och praktik, säger Linda.

Richard Kostenius är Lindas storebror.

Hon tänker tillbaka på sin storebror, och hur det hade varit om han hade fått assistans redan som barn. Det var innan LSS-reformen, som JAG var med och drev igenom.

– Idag ser man barn med funktionsnedsättningar växa upp i sin familj, med sina syskon, och hur de gör saker tillsammans. Richard kunde aldrig vara med på till exempel cykelutflykter eller fjällvistelser. Med personlig assistans hade det varit möjligt, avslutar Linda.

Faktaruta

Namn: Linda Forzelius.
Ålder: 46 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Maken Henrik, barnen Elsa 18, August 14 och Hjalmar 9 år.
Gör: VD för Jag Personlig Assistans i Sverige, ordförande Brukarkooperativet JAG.
På fritiden: Hänger i hockeyhallen med sönerna, påtar i trädgården eller renoverar familjens 1800-talstorp utanför Timrå. Har precis blivit med  jägarexamen.