JAG start > Riksföreningen JAG > ”Ett berett förslag för en kommunalisering skulle hålla oss sömnlösa”

”Ett berett förslag för en kommunalisering skulle hålla oss sömnlösa”

Regeringen har idag lämnat direktiv till en ny utredning som ska undersöka hur ansvaret för personlig assistans ska kunna samlas hos en huvudman. Ansvaret är idag delat mellan staten och kommunerna. Vi hade hoppats att utredningen enbart skulle gälla förutsättningarna för ett samlat statligt ansvar för personlig assistans. Nu har utredaren fått i uppdrag att även undersöka alternativ till ett statligt huvudmannaskap, vilket kan tolkas som att regeringen kan tänka sig en kommunalisering av assistansen.

Vi medlemmar i Riksföreningen JAG vet att den statliga finansieringen via Försäkringskassan är en förutsättning för oss att leva fritt på våra egna villkor, som andra. En del av oss har erfarenhet av att vara beroende av hemkommunen, före assistansreformen. Då utpekades vi ofta som personer som belastade den lokala budgeten med stora belopp. Ekonomiska drivkrafter tillsammans med ett föråldrat omsorgstänk gjorde att insatserna begränsades och vi hänvisades till institutionslösningar. Även under de senaste åren har vi konstaterat att kommunerna alltmer åsidosätter våra rättigheter enligt LSS och funktionsrättskonventionen, sannolikt av samma skäl som tidigare. Många nekas det stöd de behöver och får sina liv begränsade.

– Utredningen är efterlängtad av många, men frågan om alternativ gör oss oroade, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef för Riksföreningen JAG och god man för Riksföreningen JAGs ordförande Magnus Andén. Det finns visserligen bland partierna just nu ett starkt stöd för ett helstatligt huvudmannaskap. Men det kan ju ändras. Om det då finns ett berett förslag för en kommunalisering är det en fara som skulle hålla oss sömnlösa.

– En kommunalisering av assistansen skulle slå sönder assistansreformen och leda oss årtionden bakåt i tiden. Vi behöver därför ett tydligt politiskt ställningstagande att det är fortsatt statligt ansvar för assistansen som gäller, för alla grupper som idag omfattas av det. Ingen ska flyttas från statlig finansiering till kommunal, oavsett vilka andra LSS-insatser en behöver, säger Cecilia Blanck.

Riksföreningen JAG konstaterar att

– en kommunalisering av assistansen skulle leda oss årtionden bakåt i tide

– vi därför behöver ett fortsatt statligt ansvar för assistansen, helt eller delat som nu

– personlig assistans är personlig assistans, oavsett IQ eller kommunikationsförmåga. Alla åtskillnader på dessa grunder är diskriminering och ett brott mot funktionsrättskonventionen.

Vi hoppas att utredaren ska komma fram till samma slutsatser och förutsätter att Riksföreningen JAG ska få vara delaktig i utredningens arbete som expert.

Inlägget ”Ett berett förslag för en kommunalisering skulle hålla oss sömnlösa” dök först upp på Riksföreningen JAG.