JAG start > Riksföreningen JAG > Event > Forskningsseminarium inför internationella funktionsrättsdagen

Forskningsseminarium inför internationella funktionsrättsdagen

Välkommen att uppmärksamma den internationella funktionsrättsdagen 2023 tillsammans med funktionshinderforskningen på Marie Cederschiöld högskola och Riksföreningen JAG 1/12. Seminarium om personligt stöd, delaktighet och rättigheter när man har omfattande funktionsnedsättning
ANMÄL DIG TILL SEMINARIET SENAST DEN 20/11
Arrangemanget är kostnadsfritt men anmälan krävs. De som anmäler digitalt deltagande får en länk via mail.

Tid: Fredagen den 1 december kl 13.15-15.30.
Plats: Föreningen JAG, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm eller digitalt via Teams.

Program:
– Välkomsthälsning och dagens tema – stöd för ett gott liv för dem med de största behoven (Magnus Tideman och Magnus Andén).
– ”Om Nadja” – om att vara anhörig till någon med omfattande funktionsnedsättning och om att ge röst åt de som har svårt att själva
berätta sin historia (Professorn och systern Fanny Ambjörnsson).
– Fika.
– Mer forskning behövs! (Magnus Andén, ordf. Riksföreningen JAG)
– Active support – ett arbetssätt för ökad meningsfullhet och delaktighet (Jenny Aspling).
– Panelsamtal och frågestund (Fanny Ambjörnsson, Tim Sundberg från JAG, Jenny Aspling och Magnus Tideman).