JAG start > Riksföreningen JAG > Event > Konferens: Livets möjligheter

Konferens: Livets möjligheter

Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare är temat för NKAs konferens i Stockholm som anordnas i samarbete med bland andra JAG och RBU 24-25/10.

Läs mer här!