JAG start > Riksföreningen JAG > Försäkringskassans tillämpning av Stärkt assistans strider mot lagändringens syfte

Försäkringskassans tillämpning av Stärkt assistans strider mot lagändringens syfte

– Vi har ett allvarligt demokratiskt problem när ansvarig myndighet inte följer intentionen i lagändringarna, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig för Riksföreningen JAG, i en intervju i Assistanskoll.

I Försäkringskassans nyligen släppta rapport Uppföljning av reformen Stärkt rätt till personlig assistans, utvärderas lagändringarna inom LSS som trädde i kraft 1 jan 2023. Försäkringskassan menar i sin rapport att fler personer fått statlig assistansersättning efter lagändringarna. Men rapporten ger inte hela bilden. Det skulle behövas en analys av hur många av dem som beviljats assistans som inte skulle fått det med tidigare regler och det ges inte i rapporten.

Något som enligt Riksföreningen JAG inte fallit ut som önskat är beräkningen av föräldraansvar enligt en ny modell. Försäkringskassan gör nu både en bedömning av assistansbehov med koppling till funktionsnedsättningen och ett schablonavdrag enligt den nya modellen. Ett dubbelt avdrag som resulterat i att färre barn når upp till nivån för den statliga assistansen än före lagändringen. Helt i strid med utredningens intention.

– Sätt ner föräldraavdraget till 0 timmar i Förordningen, säger Cecilia Blanck till Assistanskoll.

En åtgärd som regeringen snabbt kan vidta för att i alla fall inte åstadkomma en försämring för barnen mot tidigare.

Läs hela artikeln på Assistanskoll här.